• Grad Mostarb
  • Konkursi
  • Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara

Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 8/2009 i 15/2010), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 49/2006 i 51/2009), člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 36/2010), i člana 3. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta Grada Mostara («Službeni glasnik Grada Mostara», broj:7/2011) objavljuje:

Nazad