Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Alić Ajka.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Handžo Sadina
 2. Tabak Šerifa
 3. Džiho Almira
 4. Čolaković Mersiha
 5. Hrle Sanela
 6. Gadara Almasa
 7. Gigić Amela
 8. Lončar Marica

Majke rođenih ženskih beba

 1. Berić Hanka
 2. Zolj Armesa
 3. Bajrović Tajma

VJENČANI

 1. Vejzović Nedžad i Ivanišević Nataša
 2. Šarić Mirza i Krvavac Nađa
 3. Kebo Sanel i Beglerović Elma
 4. Voloder Edin i Misita Jelena

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Pilavdžić Šerif, Rajković Kemal.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1. Andrijana Mandarić                                                          Mostar

2. Marija Ivanković                                                               Ljubuški

3. Ana Matić                                                                         Mostar

4. Stanka Pinjuh                                                                    Mostar

5. Ankica Jerković                                                                Čitluk

6. Ružica Mandžo                                                                 Široki Brijeg

7. Anita Križanac (2 kćeri )                                                  Rama

8. Sanela Bulić                                                                      Mostar

9. Ivana Bešlić                                                                      Posušje

10. Marija Gagro                                                                   Široki Brijeg

11. Dražana Martinović                                                        Mostar

12. Mara Đapo                                                                      Mostar

13. Ivana Lončar                                                                   Široki Brijeg

14. Dijana Dragić                                                                  Mostar

15. Ivana Kajić                                                                      Grude

16. Nada Kvesić                                                                   Široki Brijeg

17. Danijela Šakota                                                               Čitluk

Majke rođenih muških beba

1. Sanela Rezić                                                                      Široki Brijeg

2. Ivana Pavković                                                                 Posušje

3. Ivica Lovrić                                                                       Široki Brijeg

4. Dajana Jovanović                                                              Čapljina

5. Milka Rozić                                                                       Mostar

6. Martina Mikulić                                                                Široki Brijeg

7. Zorica Čerkuć (sin i kćer)                                                 Mostar

8. Anita Bošnjak                                                                   Zagreb

9. Kristina Pudar                                                                   Mostar

10. Anita Knežević                                                               Mostar

11. Vlatka Sljepčević (sin i kćer)                                         Mostar

12. Maja Ćavar                                                                      Široki Brijeg

VJENČANI

1.      Marijana Soče i Ivan Zadro

2.      Mateja Nakić i Darko Vidović

3.      Slađana Marijanović i Miran Jakovljević

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Blaga Zovko, Danica Naletilić, Ivan Zovko, Niko Aralo, Milica Bodiroga, Jure Bošnjak, Ivan Brkić, Mustafa Galešić, Muruveta Hodža, Jozo Lasić, Ruža Maduna, Manda Marić, Enes Memić, Matija Miličević, Ivan Mrvelj, Dragutin Ostojić, Esada Pekić, Luka Perić, Ćamil Pinjić, Dajana Prce, Sema Sitinić, Stojka Soldo, Marko Trbojević, Karlo Zelenika, Drago Zovko, Blago Žulj, Iva Bošnjak, Ivan Brkić, Manda Ćubela.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Zulović Senad i Aličić Nađida

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Natrag