Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

 

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

 

VJENČANI

1. Hadžiosmanović Almir i Zubović Lejla

 

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Bovan Stana, Pejak Risto, Kožul Vera, Bobić Đula.

 

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Klepo Melina
 2. Handžar-Deirović Jasmina
 3. Balavac Lamija
 4. Cokić Dina
 5. Dedović Adela

Majke rođenih ženskih beba

 1. Bećirović Samira
 2. Žuškić Raza
 3. Pajević Jasmina
 4. izvanović Selma
 5. Rizvanović Semira
 6. Klepo Admira
 7. Helbet Indira

VJENČANI

 1. Fejzić Amel i Redžović Selma
 2. Šikalić Miran i Kendić Azemina

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Ćemalović Dinko, Ibrulj Almasa, Jež Behim, Ahmetović Almir, Idriz Ibro, Košarić Azra, Maslo Merka, Jakirević Ešrefa, Duraković Alija, Marić Fata.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1. Ines Pavković                                                        Posušje

2. Marijana Bošnjak                                                  Čapljin

3. Andrijana Prskalo                                                  Čitluk

4. Vesna Bokšić                                                        Čitluk

5. Ivica Barišić

6. Josipa Tomić                                                          Mostar

7. Katica Ljolje                                                          Čitluk

8. Slađana Knezović                                                  Mostar

9. Karmela Pavlović                                                  Mostar

10. Sadiku Zelejha                                                    Ljubuški

11. Matilda Miličević                                                Široki Brijeg

Majke rođenih muških beba

1. Irena Burečić ( 2 sina )                                          Mostar

2. Olivera Glibo                                                         Mostar

3. Kristina Bešlić                                                       Posušje

4. Biljana Pišković                                                     Posušje

5. Ana-Maria Sivrić                                                   Čitluk

6. Helena Krasić                                                        Neum

7. Franciska Miličević                                               Posušje

8. Nela Vujević                                                         Mostar

9. Helena Raič                                                           Mostar

10. Mirjana Jurić                                                        Mostar

11. Ivana Eplar                                                          Mostar

12. Mirela Sušac                                                        Mostar

VJENČANI

1. Kristina Bebek i Dario Gulin

2. Marija Puljić i Nikola Rakić

3. Aleksandra Sabo i Marko Tadić

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Omer Ajdinović, Darinka Bajić, Nijaz Bašić, Marijan Dujmović, Ruža Gavranović, Iva Mihajlović, Mila Hadžiomerović, Nafija Hafić, Janja Kajgo, Petar Kecojević, Stana Krešić, Vinko Martinović, Ante Milićević, Žarko Miloš, Zora Čuljak, Ivan Mrvalj, Habiba Mujić, Tomo Periša, Ivan Porobija, Radovan Pudar, Iva Drmać, Ivo Raič, Drago Ravlić, Ljubica Rozić, Meho Sultanić, Odeta Valešić, Anđa Vulić, Zorka Zovko, Iva Pranjić, Ivan Čule, Marijan Čule.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Natrag