Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Azinović Anđa, Pinjić Omer.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba
Nije bilo upisa.

Majke rođenih ženskih beba

  1. Palić Sabina
  2. Lulić Anera
  3. Žugor Amela
  4. Baralija Lejla
  5. Tucaković Vahida
  6. Marić Jasmina
  7. Šetka Elmira
  8. Handžo Selma

VJENČANI

  1. Krpo Edin i Nožić Anela

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Gubeljić Zarifa, Fazlić Mehmed, Vegar Saja, Badžak Hata, Obradović Vahid, Čustović Zulejka.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1. Karolina Šabanović                                               Fojnica

2. Ivana Bašić                                                            Posušje

3. Ivana Ostojić                                                         Čitluk

4. Mirjana Knezović                                                  Grude

5. Sanela Sinanović                                                   Mostar

6. Katarina Bakula                                                    Posušje

7. Ana Marija Sušac                                                  Široki Brijeg

8. Kristina Grbešić                                                    Široki Brijeg

9. Magdalena Jeličić                                                  Prozor

10. Iva Sesar                                                              Široki Brijeg

Majke rođenih muških beba

1. Marijana Lončar                                                    Čitluk

2. Ivanka Barišić                                                       Posušje

3. Ružica Vrebac ( sin i kćer)                                   Mostar

4. Tatjana Jukić                                                         Mostar

5. Željana Glavaš                                                       Grude

6. Ana Zovko                                                            Široki Brijeg

7. Danica Andrić                                                       Mostar

8. Daila Zukić                                                            Mostar

9. Ena Pehar                                                              Mostar

10. Blaženka Miloš                                                    Grude

11. Tina Knezović                                                     Široki Brijeg

12. Sanela Pinjić (sin i kćer)                                     Jablanica

13. Kristina Bago                                                      Posušje

14. Marijana Mioč                                                     Posušje

15. Antonela Krivić                                                   Tomislavgrad

16. Andrijana Kožul                                                  Široki Brijeg

17. Daliborka Buntić                                                 Mostar

18. Ružica Pantić                                                      Mostar

19. Ana Kožul                                                                       Široki Brijeg

20. Ana Dugandžić Šimić                                         Mostar

21. Marija Sabljo                                                       Prozor

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Ivan Barbarić, Ante Bašić, Džemal Burić, Vinko Cvitković, Anđa Dodig, Božica Dugandžić, Iva Gugić, Jagoda Jozić, Ruža Krešić, Vjekoslav Krezić, Helena Lazarević, Frano Međugorac, Zdenka Pavlić, Ibro Rahimić, Nadir Smajlagić, Ivan Soldo, Zora Vukoja, Nikola Zovko, Milan Savić.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Bašić Omer.

Natrag