Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Kurtović Dijan i Manjigafić Azra

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Macić Salih.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Čamo Nerma
 2. Mušinović Selma
 3. Hamzai Kemija
 4. Brajković Jasminka
 5. Dibrani Almasa

Majke rođenih ženskih beba

 1. Hodžić Selma
 2. Šuta Tajma
 3. Crnalić Samija
 4. Dedić Sadeta
 5. Ćemalović Amela
 6. Žetica Sadina
 7. Bajgorić Sanela

VJENČANI

 1. Kurt Alica i Balalić Amra
 2. Elezović Remzo i Čomor Hajra
 3. Šuta Alen i Elezović Tanja
 4. Karić Elvis i Smajović Mersada

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Pervan Bida, Agić Razija, Idriz Razija, Penava Hata, Kukrica Osman, Čevra Anis, Mehmedović Edi.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1. Josipa Šego                                                                       Posušje

2. Danica Mikulić                                                                  Grude

3. Kristijana Zelenika                                                            Široki Brijeg

4. Ivana Juričić                                                                      Prozor

5. Ivana Ivanković                                                                Ljubuški

6. Marija Veraja                                                                    Čapljina

7. Ivana Juko                                                                         Čapljina

8. Danijela Nikšić                                                                  Mostar

9. Sandra Mustapić                                                               Neum

10. Ines Beno                                                                        Mostar

Majke rođenih muških beba

1. Žarka Drežnjak                                                                 Mostar

2. Marija Rosić Milinković                                                    Mostar

3. Dušica Samatović                                                             Mostar

4. Marija Bevanda                                                                 Mostar

5. Federika Dodaj                                                                 Grude

6. Antonija Luburić                                                               Ljubuški

7. Ana Vidović                                                                     Mostar

8. Dragana Detki                                                                   Mostar

9. Marija Markić                                                                    Široki Brijeg

10. Elizabeta Soldo                                                               Čitluk

VJENČANI

 1. Kristina Prkačin i Nikola Vidović
 2. Ljiljana Primorac i Dražan Čule
 3. Kristina Čuljak i Dragan Duvnjak
 4. Marijana Krešić i Marko Šimović
 5. Željka Marić i Tomislav Zadro
 6. Anita Vujević i Josip Filipović-Grčić
 7. Zorana Simović i Vedran Leko
 8. Dragana Marić i Franjo Pušić
 9. Antonija Bradarić i Davor Pavlović

10.  Ines Dujmović i Marko Jarak

11.  Iva Šaravanja i Antonio Škobić

12.  Marina Stojčić i Igor Bradara

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Ramiz Alić, Iva Biokšić, Munevera Čučak, Stanko Damjanović, Mato Duvnjak, Mara Granić, Asija Kalezić, Anica Jurilj, Slobodan Krndelj, Darinka Marić, Ibro Memić, Huso Mujala, Radoslav Pandža, Marija Penava, Krešimir Perutina, Anto Raguž, Zora Sulć, Osman Šabanović, Andrija Vukoja.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Natrag