Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

Žujo Senada
Kosović Lejla
Pervan Selma
Hujdur Đenana
Hadžiosmanović Sedina
Turkić Adisa
Jašarbegović Amra
Oručević Armelina
Gostevčić Edina

Majke rođenih ženskih beba

Jusupović Mida
Šejtanić Aida
Pezo Nirvana
Redžić Leonora
Husić Azedina
Husković Mirna

VJENČANI

Đonko Dino i Čolović Milica

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Ćišić Husnija, Handžić Ekrem, Bijedić Nenad, Tabaković Ibro, Lugonja Dragica, Čukur Fatima, Šaravanja Verona, Pjaca Mile.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih ženskih beba

1. Marina Miljko,   Mostar

2. Milena Pinjuh,   Čitluk

3. Renata Drljo,   Mostar

4. Ivana Grubešić,   Mostar

5. Milijana Majić,   Čapljina

6. Danijela Zorić,   Grude

7. Marija Koržov,   Široki Brijeg

8. Mirjana Zerdelić,   Mostar

9. Antonija Kolak,   Mostar

Majke rođenih muških beba

1. Arma Trbonja,   Mostar
2. Mirjana Šarac,   Mostar
3. Mirjana Palac,   Trn
4. Matija Zorić,   Grude
5. Marijana Komadina,   Mostar
6. Marijana Kuštro,   Kupres
7. Mirjana Mikulić,   Široki Brijeg
8. Iva Filipović,   Široki Brijeg
9. Marija Ćuk,   Mostar
10. Anita Bošković,   Mostar
11. Marijana Mandurić,   Posušje
12. Ana Sulaver,   Mostar
13. Anđela Jelić,   Široki Brijeg
14. Josipa Bešlić,   Posušje
15. Marina Galić,   Široki Briejg
16. Antonija Mlinarević,   Grude
17. Darija Šimić,   Mostar
18. Zdravka Banožić (2 sina),   Široki Brijeg

VJENČANI

Adrijana Tole i Denis Bukovac
Violeta Križanac i Marijo Vekić
Tanja Bevanda i Igor Damjanović
Sandra Kolobara i Darko Soldo
Irena Krajinović i Toni Aničić
Ana Jeličić i Jakov Ravlć
Žana Leko i Mario Vukoja
Sanja Rakić i Dean Ćapin
Bojana Matković i Bojan Anđelopolj
Anita Ramljak i Marko Novak
Gordana Kožulj i Damir Jelinić
Dragana Šimunović i Davor Šupljeglav

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Ekrema Balić, Luca Bencun, Iva Bulić, Hata Kodro, Đoko Komad, Iva Kovač, Iva Kovač, Dragica Mikulić, Jozo Milanović, Mujo Obradović, Nikola Paštar, Jure Pavlović, Mara Pehar, Ljubica Primorac, Danko Sušac, Zora Šimić, Mara Šunjić, Emina Tiro, Ivan Krešić, Karlo Čović.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Jazvin Hakija, Gigić Hata.

Natrag