Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Džafić Senad i Šašković Zijada

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Šendro Emina
 2. Marić Indira
 3. Bajić Maja
 4. Jusić Samira
 5. Đelmo Sanela
 6. Muratspahić Fatima
 7. Miljanović Aida
 8. Špago Azra
 9. Macić Selma
 10. Dokara Adela

Majke rođenih ženskih beba

 1. Mehić Saida
 2. Jusić Sabina
 3. Marić Elvedina
 4. Šehović Samija
 5. Komlen Amila
 6. Trbonja Esma
 7. Muminović Almira
 8. Dževlan Džemila
 9. Tucaković Elvisa
 10. Budim Aldijana

VJENČANI

 1. Zukić Alem i Zubović Daila

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Martinac-Rakić Ankica, Pištalo Dušanka, Hebib Ibrahim, Bislimi Ferat, Srničić Damir, Kočić Jusuf, Simić Jelisne.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1. Ivana Zovko                                                                      Široki Brijeg

2. Ankica Čerkez                                                                  Široki Brijeg

3. Sandra Horvat-Zubac                                                       Mostar

4. Marija Rotter                                                                     Mostar

5. Irma Mandarić                                                                  Mostar

6. Sandra Udovičić                                                               Široki Brijeg

7. Marijana Stojić                                                                  Čitluk

8. Biljana Barbarić                                                                Mostar

9. Nihada Mahmutbegović                                                   Prozor

10. Amila Strujić                                                                   Mostar

11. Eufemiaja Šunjić                                                             Mostar

12. Bojana Lukić-Gavran                                                      Posušje

13.Spomenka Čale-Bagarić                                                   Mostar

15. Ružica Naletilić                                                               Mostar

Majke rođenih muških beba

1. Jadranka Bevanda                                                             Mostar

2. Jelena Tunjić                                                                     Stolac

3. Željka Sušić                                                                       Čapljina

4. Katarina Soldo                                                                  Široki Brijeg

5. Matija Miloš                                                                      Mostar

6. Tomica Miloš                                                                    Mostar

7. Spomenka Sivrić                                                               Čitluk

8. Ana Šušak                                                                         Široki Brijeg

9. Mirela Pehar                                                                      Mostar

10. Marija Ćališ                                                                     Prozor

11. Tanja Bešlić (sin i kćer )                                                 Posušje

12.Marija Musa                                                                     Mostar

13. Marija Šarac                                                                    Mostar

VJENČANI

1. Katica Soldo i Darko Marić

2. Jelena Dičerdi i Danko Kožul

3. Marija Martinović i Vladimir Rosić Milinković

4. Ivana Prce i Zdravko Soldo

5. Maja Bevanda i Nino Šunje

6. Vinka Jeličić i Dragan Pavlović

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Kristina -Janja Buntić, Mejra Cigić, Ante Cvitanović, Zdenko Ćorić, Vinko Džidić, Anđa Grubišić, Arsen Irović, Milka Jazvo, Gojko Jelić, Milka Jurić, Fata Katica, Muhamed Maksić, Ivica Cv itković, Ante Marijanović, Ana Miroslava Medvešek, Iva Mikulić, Stana Miletić, Stana Pehar, Luka Purić, Ante Sulić, Džemal Šćuk, Nikola Šimić, Kata Krešić, Janja Kežić, Pera Ljolje.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Pantić Sofija, Šemić Salko.

Natrag