Iz matičnih knjiga od 10.05. do 16.05.2012. godine.

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 10.05.2012.godine do 16.05.2012. godine. Podaci su dostavljeni iz šest Područnih ureda Mostar, uz napomenu da su podaci područnih ureda Jugozapad, Zapad i Jug zajednički.

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Glogovac Siniša i Ramljak Maja
 2. Kajan Đenan i Dedić Adisa

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Bubalo Miralem, Sjeran Borika.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Eminović Fatima
 2. Razić Ernad
 3. Heta-Zununi Elma
 4. Ćesić Zahida
 5. Kovačević Ezel
 6. Dževlan Selma
 7. Šuta Ajlina
 8. Martinović Harisa
 9. Hebibović Mersudina (blizanci-dječak i djevojčica)
 10. Gološ Amra
 11. Suvarić Mediha
 12. Šunje Sabina
 13. Hujdur Amela

 Majke rođenih ženskih beba

 1. Zukić Dženana
 2. Novalić Habiba
 3. Pnichi Ibir
 4. Čomor Samira
 5. Masleša Emira
 6. Omanović Irna
 7. Smailhodžić Alma
 8. Gološ Anela
 9. Mezić Emina

10.  Maksumić Anela

11.  Jelovac Aida

12.  Kukrica Amila

13.  Džiho Denisa

14.  Omerika Šejla

15.  Kašić Selma

16.  Brkić Nina

17.  Kovačević Dalila

18.  Malović Maida

 VJENČANI

 1. Dizdarević Mili i Bogić Ivana
 2. Košarić Dino i Lalić Tajma
 3. Boloban Admir i Čolaković Sandra
 4. Lagundžija Oksan i Orahovac Ramiza
 5. Čevra Ajdin i Krhan Halima

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Muratbegović Hatidža, Mehremić Emina.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

 1. Ivana Lončar                                                              Posušje
 2. Sanja Mihalj                                                               Mostar
 3. Zorica Soldo                                                              Mostar
 4. Ivana Hrkać                                                               Široki Brijeg
 5. Milica Tomas                                                              Ljubuški
 6. Željka Bošnjak                                                           Široki Brijeg
 7. Bernadica Begić                                                         Posušje
 8. Dubravka Ćubela                                                         Mostar
 9. Ana Raič                                                                    Mostar
 10. Ivana Brljević                                                              Mostar
 11. Željka Cigić                                                                Široki Brijeg
 12. Dragica Zlopaša                                                           Posušje
 13. Nikolina Kopilaš                                                           Široki Brijeg
 14. Nikolina Čuljak                                                            Široki Brijeg

Majke rođenih muških beba

1. Martina Lončar                                                                   Posušje

2. Kristijana Bubalo                                                                 Široki Brijeg

3. Marija Marić                                                                       Mostar

4. Mirjana Kordić-Boto                                                            Ljubuški

5. Anabela Brekalo                                                                  Mostar

6. Irena Brekalo                                                                      Prozor

7. Ružica Ćutuk                                                                      Grude

8. Ivana Hrsto                                                                        Široki Brijeg

9. Jelena Cvitanović                                                                Čapljina

10. Ivana Ostojić                                                                    Čitluk

11. Marija Soldo                                                                    Široki Brijeg

12. Kristina Lovrić                                                                  Široki Brijeg

13. Valentina Marić                                                                Mostar

14. Zdenka Slišković                                                              Široki Brijeg

15. Žana Ravlija                                                                     Čapljina

16. Branka Musa                                                                    Široki Brijeg

17. Iva Šimić                                                                           Mostar

18. Danijela Katić                                                                   Mostar

19. Ivanka Raspudić                                                                Mostar

20. Ljiljana Mitar

21. Tina Bekavac                                                                    Mostar

 VJENČANI

 1. Perić Maja i Kvesić Marin
 2. Danijela Gabrić i Kvesić Dražen
 3. Majić Marijana i Marinčić Damir
 4. Marijanović Mara i Cindrić Slaviša
 5. Puljić Ines i Čuljak Damir
 6. Ivana Pavić i Barać Stipe

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Begić Kata, Bevanda Iva, Buntić Mirko, Divković Brigita, Džakula Blaženko, Džidić Luca, Gačić Danica, Gordić Anka, Popović Antonija, Jelić Agica, Komadina Mirjana,  Kordić Iva, Krajinović Anđa, Letić Đulsa, Marić Miroslava, Martinović Iva, Meter Danica, Mišeljić Simo, Nezirić Hismija, Omerović Nura, Perković Franka, Ploskić Salko, Pranjić Vinko, Raič Anka, Rezić Ljerka, Rustić Munira, Sabljić Anđa, Šimović Stana, Vidović Anka, Vujica Smiljan, Zeljko Anica, Šaravanja Anica.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

 

Natrag