Iz matičnih knjiga za period od 24.05.2012. do 30.05.2012. godine

 

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 24.05.2012.godine do 30.05.2012. godine. Podaci su dostavljeni iz šest Područnih ureda Mostar, uz napomenu da su podaci područnih ureda Jugozapad, Zapad i Jug zajednički.

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Aliman Mahmud, Džemla Armin.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Sakić Eldina
 2. Martinović Fatima
 3. Hujdur Danijela
 4. Vila Sabaha
 5. Pobrić Nermana
 6. Ćatić Adisa
 7. Ćatić Ehlimana

Majke rođenih ženskih beba

 1. Kojdomqaj Lendita
 2. Muhović Narcisa

VJENČANI

 1. Maksumić Mustafa i Bašić Dženita
 2. Hodžić Sanel i Dedić Fikreta

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Ljevo Jasminka.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

 1. Ivona Martinović                                             Mostar
 2. Dragica Čule                                                   Mostar
 3. Vedrana Marić                                                Mostar
 4. Mirjana Grahovac                                            Mostar
 5. Jelena Babić                                                   Široki Brijeg
 6. Zorica Odak                                                   Čitluk
 7. Ivana Penava                                                   Posušje
 8. Danica Krtalić                                                 Mostar
 9. Ivana Grbavac                                                 Čitluk
 10. Ivana Šetka                                                     Čapljina
 11. Marijana Dadić                                                Čapljina
 12. Ana Slišković                                                   Široki Brijeg
 13. Mia Džidić                                                      Mostar
 14. Branka Budeš                                                 Grude
 15. Ružica Čordašić                                              Mostar
 16. Marija Bošnjak                                                Mostar
 17. Iva Sušac                                                        Široki Brijeg

Majke rođenih muških beba

 1. Monika Šunjić                                              Mostar
 2. Daliborka Vrebac                                           Mostar
 3. Zdenka Mandić                                              Mostar
 4. Draga Galić                                                    Široki Brijeg
 5. Minela Medar                                                 Stolac
 6. Sandra Vučić                                                  Mostar
 7. Anita Dragičević                                             Čitluk
 8. Danijela Brekalo                                             Široki Brijeg
 9. Sanja Bilać                                                     Široki Brijeg
 10. Dragica Crnoja                                               Jajce
 11. Mirjana Kostić                                               Čapljina
 12. Ivana Bukovac                                                Čapljina
 13. Danijela Bogadi                                              Mostar
 14. Silvija Udovičić                                               Čapljina
 15. Mirna Crnogorac                                            Posušje
 16. Mateja Džeba                                                 Mostar
 17. Mara Drmić                                                    Tomislavgrad
 18. Katarina Drmać                                              Mosta

VJENČANI

1. Zelenika Maja i Marić Dražen

2. Ždero Andrea i Zelenika Ivica

3. Puljić Martina i Kordić Krešimir

4. Škipina Katarina i Vukoja Dinko

5. Šarić Jadranka i Galić Josip

6. Stojčić Tanja i Sulić Miroslav

7. Alečković Almira i Ćurković Mirko

8. Majić Ina i Pušić Petar

9. Andrić Dijana i Škobić Marin

10. Jakirović Edita i Kozina Danijel

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Anić Zoran, Balić Mirzija, Beljo Kata, Bukmir Ilija, Burić Kemal, Jozepović Jela, Kovčo Jozo, Kvesić Anica, Lončar Jozo, Pavlović Drina, Petrović Kata, Radić Nenad, Sabljić Zejna, Vegar Ana, Matić Stana.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Crnalić Eldin i Pajević Zerina
 2. Vričić Edin i Hausmann Sibylla Sarah

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

 

 

 

Natrag