Iz matičnih knjiga za period od 31.05. do 06.06.2012. godine

Podaci o upisu u matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za period od 31.05. do 06.06.2012. godine. Podaci su dostavljeni iz šest Područnih ureda Mostar, uz napomenu da su podaci područnih ureda Jugozapad, Zapad i Jug zajednički.

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Kazazić Šućro i Selmanović Mirela
 2. Zuhrić Senad i Sefer Elma
 3. Gluhović Alen i Šunje Lejla

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Ajanović Amira
 2. Vujičić Amra
 3. Mezit Sanela
 4. Rahimić Ajla
 5. Kebo Elma
 6. Sabljić Selma

Majke rođenih ženskih beba

 1. Hindić Fatima
 2. Kezo Jasminka
 3. Šejtanić Đenita
 4. Tikveša Minela

VJENČANI

 1. Jazvin Amer i Sijamia Jasmina
 2. Sejfić Adnan i Stiglić Vildana
 3. Topčagić Muris i Kurtović Sabina
 4. Mulać Omer i Tosum Alma

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Bešo Rašid, Ćorić Merka, Husejić Duda, GostoĐulsa.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

 1. Ana Vladić                                                     Prozor-Rama
 2. Senita Šljivo                                                    Konjic
 3. Zdravka Marić                                                 Široki Brijeg
 4. Katarina Rezo                                                 Posušje
 5. Kristina Sušac                                                 Čitluk
 6. Ruža Jurić                                                       Ljubuški
 7. Ivana Rodin                                                     Čapljina
 8. Ružica Ševo                                                    Čitluk
 9. Marija Tole                                                     Široki Brijeg
 10. Renata Musa                                                  Široki Brijeg
 11. Vanja Ivanković                                               Mostar
 12. Ana Sesar                                                       Široki Brijeg
 13. Ivana Jurišić                                                    Posušje

Majke rođenih muških beba

 1. Ljilja Čuljak                                                    Široki Brijeg
 2. Ivana Krezić                                                    Konjic
 3. Josipa Brkić                                                    Široki Brijeg
 4. Andrijana Kvesić                                             Široki Brijeg
 5. Ana Brajko                                                     Mostar
 6. Tina Slišković                                                 Grude
 7. Marija Kurilj                                                   Mostar
 8. Antonija Marić                                               Mostar
 9. Mirjana Mihalj                                                Posušje
 10. Ksenija Hrkać                                                Široki Brijeg
 11. Angelika Čuljak                                              Mostar

VJENČANI

 

 1. Pajić Lucijana i Vukoja Juraj
 2. Marinović Andrijana i Ćesić Zoran
 3. Andačić Daniela i Zurak Ante
 4. Arapović Annabell i Drljjo Danijel
 5. Vidović Ines i Stapić Mislav
 6. Vukoja Marijana i Lončar Darko
 7. Balić Lea i Vladić Dragan

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Aras Dragutin, Basarić Aida, Boras Franjo, Brkanović Vladimir, Cupać Nenad, Ćorić Sajima, Doko Žarko, Gilja Kata, Iličić Šima, Janjić Marija, Bevanda Ante, Krešić Mara, Ljoljo Ivan, Perić Janja, Ševo Darinka, Škoro Zorka, Čuljak Ivica, Šušić Borislav.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Čusto Alan i Maksumić Aldijana
 2. Veledar Zulfo i Boškailo Mediha

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

 

Natrag