Iz matičnih knjiga

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Šunje Alem i Gadara Sabina

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Tanović Edita
 2. Kašić Belma
 3. Azemović Nermina
 4. Zukanović Jasmina
 5. Benca Edita
 6. Bašić Mrnđić Envera

Majke rođenih ženskih beba

 1. Palegrani Selmanović Andrea
 2. Džafić Maida
 3. Došlo Slavica
 4. Tucaković Edina
 5. Hadžajlić Tea
 6. Džino Aida

VJENČANI

 1. Balavac Vedran i Trbonja Lamija
 2. Dilberović Manjin i Ćemalović Đenita
 3. Udovičić Edin i Voljevica Saudina

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Memić Sabira, Lulić Haska, Bijedić Sašo, Maksumić Fata, Ustamujić Ilduza, Smajkić Junuz, Marić Edina, Koluder Nadija.

 Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug


UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1. Danijela Biško                                                       Ljubuški

2. Tatjana Samardžić                                                 Mostar

3. Danijela Dujmović                                                Mostar

4 .Josipa Žilić                                                            Mostar

5. Ivana Cigić                                                            Široki Brijeg

6. Ivana Jozić                                                            Mostar

7.Ivana Rotim                                                           Mostar

8. Sanela Selak                                                          Čitluk

9. Dijana Bazina                                                        Široki Brijeg

10. Marina Golemac                                                  Mostar

11. Maja Drežnjak                                                     Mostar

12. Mia Blagoje                                                         Čapljina

13. Valentina Raič                                                     Stolac

14.Ružica Antić                                                        Ljubuški

15. Ina Gakić                                                             Ljubuški

16. Anita Šimunović                                                 Mostar

17. Dražena Džeko                                                    Livno

Majke rođenih muških beba

1. Blaženka Andačić                                                 Široki Brijeg

2. Sandra Bošnjak                                                     Mostar

3. Svjetlana Pavlović                                                 Čapljina

4. Martina Krišto Antelj                                            Mostar

5. Ivana Bilić (dva dječaka)                                    Ljubuški

6. Snježana Orenčuk Marković                                 Mostar

7. Vida Rašić                                                             Ljubuški

8. Anđelka Čilić                                                        Široki Brijeg

9. Silvija Lončar                                                        Posušje

10. Ivana Ilić                                                             Mostar

11. Antonija Hrkać                                                    Široki Brijeg

12. Marija Vučić                                                        Čitluk

13. Silvana Mandić                                                   Široki Brijeg

14. Elizabeta Pranjić                                                  Mostar

15. Melisa Mehić Nikolić                                          Mostar

16. Ines Kožul                                                                       Široki Brijeg

17. Suzana Jovanović                                                Čapljina

18. Marija Limov                                                       Čapljina

 

VJENČANI

1. Ivana Božić i Slobodn Ružić

2. Danijela Bevanda i Dragan Glibo

3. Nikolina Mustapić i Berislav Pandža

4. Ivana Jerkić i Marko Miloš

5. Mia Božić i Zoran Pandža

6. Anita Bošnjak i Marijofil Begić

7. Mariana Glibo i Toni Bender

8. Antoneta Perić i Zoran Krešo

9. Iva Šimić i Damir Kozarić

10. Amela Kovačević i Robert Drežnjak

11. Paula Lovrić i Mario Malečić

 

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Florijan Copf, Darko Čarapina, Dragica Čutura, Zdravko Dragičević, Jure Jurišin, Ivan Kolobarić, Blago Kordić, Nedeljko Miskin, Rasema Mujačić, Draga Ostojić, Lucija Petrović, Ivan Stanić, Iva Stipić, Ivan Sušac, Slavka Uljarević, Nedeljka Vučur, Velija Vujinović, Pero Zelenika, Kata Župan.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Natrag