Iz matičnog Ureda za 23 tjedan

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI
Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Nije bilo upisa.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih muških beba

 1. Čevra Samira
 2. Šuta Ajla
 3. Pilav Amra
 4. Pendić Elvira
 5. Sultanić Dženita (dva sina)
 6. Pobrić Ena
 7. Hubana Nadina
 8. Čilić Enida

Majke rođenih ženskih beba

 1. Memić Emina
 2. Šantić Magda

VJENČANI

 1. Klepo Adis i Medar Almira
 2. Šagović Denis i Ćorić Sanija

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH
Đurjan Ramiza, Taslaman Jašar, Spahić Adis, Žuljević Hidajeta, Hrvić Hiba, Bukvić Fata, Hadžajlić Hivzija, Kezo Ajka, Kovačić Zlatka, Kurtović Mehmed, Hadžiomerović Senihat.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Majke rođenih ženskih beba

1. Mirjana Uložnik,   Prozor
2. Nada Brajković,   Mostar
3. Bojana Dugandžić,   Čapljina
4. Andrijana Bevanda,   Mostar
5. Muamera Zahirović,   Prozor
6. Slavica Šimić,   Grude
7. Velijana Soldo,   Široki Brijeg
8. Vesna Kelava,   Mostar
9. Mirjana Melher,   Mostar
10. Zorica Božić,   Mostar
11. Jelena Musa,   Široki Brijeg
12. Nada Budić,   Posušje

Majke rođenih muških beba

1. Blaženka Obradović,   Stolac
2. Mirela Knezović,   Mostar
3. Tanja Ćorić,   Mostar
4. Borislava Kamšigovska-Šarić,   Mostar
5. Violeta Šoljić,   Mostar
6. Danijela Krezić,   Mostar
7. Dijana Pinjuh,   Široki Brijeg
8. Slavica Šarić,   Široki Brijeg
9. Monika Brekalo,   Široki Brijeg
10. Olgica Blažević,   Mostar
11. Marijana Kovač,   Posušje
12. Blagica Budimir,   Posušje
13. Tonka Alilović,   Široki Brijeg
14. Ana Bešlić (dva sina),   Posušje
15. Željka Dumančić,   Posušje
16. Slaven Brajković,   Mostar
17. Gordana Galić,Široki Brijeg
18. Danijela Spajić,   Grude

VJENČANI

1. Marija Suton i Saša Rotter
2. Marina Zovko i Dejan Čerkuč
3. Jela Ćorić i Emil Buhovac
4. Marija Krešić i Igor Budimir
5. Ivana Bevanda i Maki Grle
6. Lucija Mišić i Dalibor Marić
7. Danijela Vladić i Mario Dujmović

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Milica Vukosav, Mileva Rajković, Ivan Jurič, Mara Šutalo, Ljuba Zlomislić, Vjekoslav Arapović, Anica Tomić, Mara Smiljanić, Ivan Rozić, Mara Zekušić, Ilka Aničić, Ante Zovko, Slobodan Nadaždin, Ivan Rako, Mare Groznica, Matija Vrljić, Stipo Nikolić, Čedomir Bojanić, Lazar Krulj, Mladn Drmać.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH
Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Džiho Ermin i Hidović Denisa

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Natrag