Upisi u matične knjige

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Dževlan Sanjin i Ćosić Samira
 2. Klepo Orhan i Veledar Adela

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Lalić Jusuf, Paponja Kata.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Hodžić Alisa
 2. Gološ Almisa
 3. Cokoja Selvedina
 4. Dumpor Amra
 5. Avdić Tanja
 6. Šimunović Olivera
 7. Gagula Aldijana
 8. Rizvanbegović Armana
 9. Mulahasanović Dženita
 10. Šendro Selma
 11. Duraković Alma
 12. Pirija Adisa
 13. Pekušić Zila
 14. Kurtović Alma

Majke rođenih ženskih beba

 1. Alić Sanita
 2. Subašić Amela
 3. Milanović Adisa
 4. Vrce Sadeta
 5. Krečinić Aldijana
 6. Bašić Aida
 7. Dizdar Alma
 8. Kelecija Sumeja
 9. Lihić Sanela

10.  Subašić Belma

11.  Trnovac Mersiha

12.  Žarkušić Ajla

13.  Brkan Amila

VJENČANI

 1. Spahić Admir i Misirlija Maja
 2. Tojaga Selim i Tojaga Sanela
 3. Tiro Goran i Cokić Ela
 4. Abaza Armin i Velagić – Softić Lejla
 5. Džeko Edin i Hadžiomerović Naida
 6. Medar Jasmer i Bilal Jasmina
 7. Muratagić Edin i Redžić Sabaheta
 8. Bulić Adnan i Hebibović Nihada
 9. Beriša Fetah i Đema Đevahire

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Heganović Šehida, Đipa Safet, Huđec Mišo, Pajević Mejra, Čopelj Džafo, Marić Alka, Šetka Osman, Mrdžić Ibro, Lalić Ahmed, Gubeljić Rasim, Morić Samija, Fazlić Duran, Zlojo Fatima, Nurković Hatidža.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1. Anita Brković                                                                   Mostar

2. Manja Spahalić                                                                  Mostar

3. Kristina Luburić                                                                Ljubuški

4. Lidija Vučić                                                                      Mostar

5. Sanela Mezit                                                                     Konjic

6. Biljana Vasilj                                                                     Mostar

7. Martina Martinović                                                                       Mostar

8. Ernestina Gagro                                                                Široki Brijeg

9. Ruža Kevilj                                                                       Posušje

10. Marjana Jerković-Raguž                                                 Mostar

11. Julijana Ćorić                                                                  Mostar

12. Danijela Kovačević                                                         Tomislavgrad

13. Elada Nožić                                                                    Konjic

14. Ivana Bebek                                                                    Ljubuški

15. Branka Križanac                                                             Prozor

16. Irena Borovac                                                                 Čapljina

17. Dubravka Franjić                                                            Prozor

18. Ružica Rezo                                                                    Grude

19. Katica Landeka                                                               Posušje

20. Elvira Ivanković                                                              Široki Brijeg

21. Ružica Nuić                                                                    Grude

22. Ivana Bubalo                                                                   Široki Brijeg

23. Fatima Kulagbić                                                              Prozor

24. Ana Ćavar                                                                                   Mostar

25. Slavica Planinić (2 kćeri)                                                Čitluk

26. Ivana Vujica                                                                    Ljubuški

27. Ljubica Džakula                                                              Stolac

Majke rođenih muških beba

1. Sanela Čoluk                                                                     Mostar

2. Ljubica Crnjac                                                                   Mostar

3. Adriana Puljić (2 sina)                                                      Mostar

4. Ankica Božić                                                                    Mostar

5. Branka Mađar                                                                   Prozor

6. Anita Marić Bilić                                                              Grude

7. Slađana Marijanović                                                          Čapljina

8. Darija Babić                                                                      Grude

9. Kristina Čilić                                                                     Čitluk

10. Ivuša Knežević                                                               Rama

11. Marija Puljić-Vlahić                                                        Mostar

12. Marijana Brkić                                                                Mostar

13. Željka Penava                                                                  Posušje

VJENČANI

 1. Jelena Šimić i Marin Pehar
 2. Marija Krešić i Ivica Mabić
 3. Sandra Komadina i Marko Pandža
 4. Francika Glibić i Zoran Prskalo
 5. Marija Kolobarić i Mario Cvitković
 6. Anela Pehar i Dario Ramljak
 7. Ruža Mijić i Drago Martinović
 8. Ivana Drmać i Stjepan Primorac
 9. Željka Bandić i Marko Dujmović
 10. Ivana Marinčić i Ivan Ramljak
 11. Ana Kraljević i Zoran Čović
 12. Ivana Marić i Jeronim Ramljak
 13. Maja Gagro i Kristijan Milas

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Anđa Andrić, Šima Ćeškić, Ilija Drežnjak, Sabahudin Dželilhodžić, Mehmed Džinović, Iva Galić, Ante Ivančević, Jazvo Krunka, Iva Knezović, Zdenko Marić, Oto Mirko, Ružica Nakić, Mustafa Novo, Đuro Palameta, Manda Peko, Ante Perić, Viktorija Perić, Šima Planinić, Stipo Rogić, Luka Šutalo, Berislav Mikulić, Milenko Zovko, Andrija Cvitković.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

 1. Šuta Samir i Brkić Larisa
 2. Maksumić Đemil i Ćustović Suada
 3. Crnalić Enes i Sabljić Merima
 4. Turajlić Haris i Klarić Adisa

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Pandur Fadil, Batlak Šerifa.

Natrag