Upisi u matične knjige

Gradsko područje Sjever

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Pejdo Koviljka.

Gradsko područje Stari Grad

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih muških beba

 1. Nazdrajić Azerina
 2. Šero Arnela
 3. Mutilović Elvira
 4. Novalić Elvedina
 5. Husejić Đula
 6. Puleši Senavera

Majke rođenih ženskih beba

 1. Penava Adela
 2. Novalić Ramiza
 3. Maksumić Elma
 4. Tipura Amra
 5. Gagula Belma
 6. Murataj Fatima
 7. Macić Anesa
 8. Gosto Nermina
 9. Kušrtić Alma
  10.  Memić Azemina
  11.  Bovan Jelena
  12.  Husrep Eldina
  13.  Crnalić Sabiha

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Avramović Ljubica, Tule Halil, Nezirić Adem, Haznadarević Ćamil, Šarančić Hajro, Penza Zvonimir, Vujičić Drago.

Gradsko područje Jugozapad, Zapad i Jug

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Majke rođenih ženskih beba

1. Divna Majić,  Posušje

2. Petrunjela Matijević,  Široki Brijeg

3. Nikolina Karačić,  Široki Brijeg

4. Mirela Braćić,  Grude

5. Nikolina Sušac,  Čitluk

6. Sandra Kozina,  Ljubuški

7. Zorica Stojić,  Ljubuški

8. Antea Zovko, Ljubuški

9. Danijela Glibić,    Mostar

10. Maja Šunje,   Mostar

11. Zorica Ćavar,  Mostar

12. Marijana Šušak,  Široki Brijeg

13. Anita Planinić, Čitluk

14. Olivera Žobrak,  Čapljina

15. Admira Malanović, Prozor

16. Lana Sadžak, Mostar

17.Slavica Šahinović Batista,  Mostar

Majke rođenih muških beba

1. Arijana Čuljak,  Mostar

2. Ana Ratkić, Prozor

3. Miljana Galić Ivanković, Široki Brijeg

4. Jelena Radat-Soče, Čitluk

5. Gabrijela Tomić,  Mostar

6. Marijana Vučić,  Čitluk

7. Esmira Brkić, Konjic

8. Samira Tanović, Mostar

9. Marija Naletilić, Široki Brijeg

VJENČANI

 1. Inga Martinović i Ante Sušac
 2. Anita Ćavar i Mladen Cvitković
 3. Dijana Knego i Damir Bogdan
 4. Danijela Bracić i Marko Petričević
 5. Josipa Vidačak i Željko Lesko
 6. Lana Zlojo i Viktor Lesko
 7. Ana Pažin i Jure Tokić
 8. Tatjana Mirčić i Bojan Čobanović
 9. Mario Grgić i Žana Pehar
 10. Selma Delalić i Ivan Kolobarić
 11. Ivana Arapović i Slaven Ćorić
 12. Ines Tomić i Vjekoslav Zovko
 13. Ćera Turkić i Mladen Trogrlić

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Almasa Bevanda, Veronika Bošnjak, Ruža Drežnjak, Selma Drljević, Dragica Džeba, Drago Grizelj, Frano Krtalić, Kata Lastić, Ivan Ljubić, Drgica Maj, Zdravko Mandurić, Milka Misir, Dragutin Momčinović, Manda Paponja, Radojka Popović, Šefika Sadiković, Mara Soldo, Josip Tomić.

Gradsko područje Jugoistok

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

Nije bilo upisa.

VJENČANI

Nije bilo upisa.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

Nije bilo upisa.

Natrag