Јавни оглас о продаји моторних возила у власништву Града Мостара

На основу Одлуке Градоначелника о продаји моторних возила у власништву Града Мостара, број: 02-16-1210/18 од 25.01.2018. године Одјел за организацију, правне послове, опћу управу, цивилну заштиту и ватрогаство, објављује:

Иди назад