J a v n i o g l a s - za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru

Temeljem članka  70. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), članka 20. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 9/18 i 11/19) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje: J a v n i  o g l a s za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Gradu Mostaru:

Pročitaj više...

J A V N I O G L A S- za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika

Temeljem članka 20 i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj: 9/18 i 11/19) Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje J a v n i  o g l a s za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo 

 

Pročitaj više...

Javni poziv za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 8/2009 i 15/2010), članka 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 49/2006 i 51/2009), člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 36/2010), i članka 3. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara («Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 7/2011) objavljuje: 

Pročitaj više...

Javni poziv za izbor najuređenijeg dvorišta

Pozivaju se građani, vlasnici i korisnici, individualnih objekata za stanovanje i kolektivno stambenih objekata, te pravne osobe-ustanove odgojno-obrazovnog karaktera iz oblasti predškolskog i školskog  obrazovanja kao i ustanove za lica sa posebnim potrebama da se prijave za sudjelovanje u nagradnoj akciji  za izbor najljepše uređenog dvorišta(okućnice,bašte,vrta), školskog dvorišta, balkona i terase stambenih objekata i najuređenijeg gradskog prostora. Prijava za sudjelovanje treba sadržavati:

Pročitaj više...

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području Grada Mostara za 2019. godinu

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/09 i 15/10), sukladno članku 11. Odluke o organizaciji taksi prijevoza na području Grada Mostara za 2019. Godinu, Planu razmještaja autotaksi vozila na području Grada Mostara, te visina naknade za autotaksi vozilo za stajališno mjesto u 2019. godini, Gradonačelnik Grada Mostara upućuje: Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području Grada Mostara za 2019. godinu

 

Pročitaj više...

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa područja Grada Mostar

Usluga sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih  škola sa područja Grada Mostara:

Lot 1: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih  područja: Zapad, Jugozapad i Jug (I, III, V i VII razredi).

Lot 2: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih  područja: Stari grad, Sjever i Jugoistok (I, III, V i VII razredi).

Pročitaj više...

POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA i KUĆICA Zimskog grada Mostar 2018

Na temelju Odluke Grada Mostara o organizaciji Zimskog grada i Dočeka Nove 2019. Studio za izvedbene umjetnosti Mostar raspisuje Poziv.  Gradskom Odlukom o organizaciji Zimskog grada Studio za izvedbene umjetnosti je zadužen za organizaciju zabavnog programa Zimskog grada u Mostaru od 2.12.2018. do 7.1.2019.    Sadržaje „Zimskog grada“ želimo kreirati zajedno sa građanima pa pozivamo ustanove, udruge i  pojedince da prijave programe  sljedećeg tipa: Kulturne, umjetničke, obrazovne, zabavne i slične aktivnosti, pogodne za najširu publiku, djecu i/ili odrasle i za izvođenje na otvorenom (velika scena ).

 

Pročitaj više...

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje:

Pročitaj više...