Javni oglas

Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća javnih ustanova čiji je osnivač Grad Mostara kako slijedi:

Natrag