Javni poziv-taxi

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/09 i 15/10), sukladno članku 11. Odluke o organizaciji taksi prijevoza na području Grada Mostara za 2018. godinu („Službeni Glasnik Grada Mostara“ ,br: 6/13…), Planu razmještaja autotaksi vozila na području Grada Mostara, te visina naknade za autotaksi vozilo za stajališno mjesto u 2018. godini, Gradonačelnik Grada Mostara upućuje:

Natrag