• Grad Mostar
  • Natječaji
  • Natječaj za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića"

Natječaj za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića"

Na temelju Zakona o javnim nabavkama BiH, Upute o primjeni Zakona o javnim nabavkama  i Odluke gradonačelnika Grada Mostara o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj  u Službenom glasniku BiH broj 22 od 28.03.2011.godine pod oznakom (4-41-4161-11) objavljena je obavijest o pokretanju postupka javne nabavke usluga Izrada idejnog, glavnog  i izvedbenog projekta "Uređenje ulice Braće Fejića". 

Po vrsti natječaj je opći i javni. Prema načinu i obliku rada natječaj je anonimni,  prema obliku natječaj je jedno stupanjski.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe, kao pojedinci ili sa suradnicima, i pravne osobe u skladu s važećim propisima Bosne i Hercegovine.

Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi natječajnog povjerenstva, tajnik povjerenstva, njihovi bračni drugovi i bliski srodnici.

Rok do kojeg se može preuzeti natječajna dokumentacija

Rok za preuzimanje natječajne dokumentacije ističe dana 29. 4.2011.godine

Rok do kojeg se ponude dostavljaju

Rok za dostavljanje ponuda ističe dana 23. 5.2011.godine u 12:30.

Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka bit će  vraćene dobavljaču neotvorene.

Mjesto na koje se ponude dostavljaju

Ponude se dostavljaju u sjedište ugovornog organa (protokol) na sljedeću adresu:
Grad Mostar, Adema Buća br.19,
88104 Mostar.

Adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije i dokumentacija:

Kralja Zvonimira br.14
88 104 Mostar

Telefon za dodatne informacije: 036/335 416, faks:036/335-408

Kontakt osoba: Adisa Turajlić

Natrag