Projekti MAKERS i Dijalog za budućnost

Projekat (MAKERS) ima za cilj poboljšati socijalnu koheziju u partnerskim općinama i gradovima, podržati i osnažiti općinske i gradske mehanizme javnog učešća, podržati aktivizam u zajednici i ojačati mlade liderke i lidere u njihovim zajednicama i šire, promovirajući zajedničko djelovanje i zajedničke ciljeve. Projektni cilj će se postići radom na nekoliko dimenzija socijalne kohezije, a najvažnije među njima su: građansko sudjelovanje, povjerenje u ljude i institucije, prihvaćanje različitosti i solidarnosti, kao i volonterizam...

Naziv projekta: Walk the Global Walk

Projekt se realizuje kroz Globalnu građansku edukaciju (GCE), mobiliziranje mladih kao katalizatora transformacijskih promjena, lokalizira Ciljeve Održivog Razvoja (SDGs) i proizvodi inovativni obrazovni model, koji se bavi kompleksnošću sadašnjeg globalnog programa. Prenosivi i pionirski model, sposoban integrirati, novo razumijevanje globalnih pitanja, povezanih s migracijama, klimatskim promjenama i rodnom ravnopravnošću, prilagodit će se formalnim obrazovnim kurikulumima srednjih škola, kako je obrađeno u Agendi 2030.

IMPULSE GIS platforma-forum slobodna prijava

Alat za definiranje godišnjeg plana obnove zgrada javnog sektora (u nastavku teksta Alat) razvijen je u sklopu IMPULSE MED projekta (Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim javnim zgradama). Svrha IMPULSE projekta je uvođenje integriranog sustava podrške za upravljanje planiranjem energetski učinkovite obnove javnih zgrada. Nedostatak kapaciteta javne uprave za izradu i realizaciju planova za poboljšanje energetske učinkovitosti u svojim javnim zgradama je glavni izazov projekta. Akcijski planovi energetske učinkovitosti (SEAP) na lokalnoj razini ili nedostaju ili su nepotpuni, a temeljni problem je nedostupnost podataka o energetskoj potrošnji i stanju zgrada u vlasništvu jedinica lokalne (regionalne) samouprave te jednostavnog sustava podrške za donošenja odluka u cilju provođenja najpovoljnijih akcijskih planova s realnim rješenjima. Kao odgovor na ove izazove u sklopu projekta IMPULSE razvijen je Alat, koji na osnovu prikupljenih podataka o zgradama pruža mogućnost nadležnim tijelima brzo i transparentno planiranje obnove zgrada. Cilj Alata je da tijelima javne uprave pruži podršku  pri izradi godišnjeg planova za obnovu. Godišnji planovi proizlaze iz obveza preuzetih za ispunjenje zahtjeva sukladno Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti, prema kojoj se od država članica traži da od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnovi 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

GIS tool IMPULSE

https://impulseonline.eu/apps/wab/index.html

Projekt „Obrazovanje za sve“

Sa ciljem uključivanja – inkluzije i što bolje socijalizacije romske djece u obavezno osnovno školovanje,  Grad Mostar i Centar za psihološku podršku Sensus već 4 godine uspješno realizuju projekat „Obrazovanje za sve“.

Projekat je prepoznat i od strane Europske komisije i u 2017.godini nagrađen sa Europskom nagradom za integraciju Roma u evropske procese proširenja, s ciljem unapređenja uloge civilnog društva i ukazivanja  na odlučnost i posvećenost Evropske Unije procesu socijalne inkluzije - EU Roma Integration Award for the Western Balkans and Turkey.

Korisnici projekta su djeca i roditelji iz naselja Karašebeš, Bišće Polje kao i drugih naselja u kojima žive Romi, Salakovac i Bijelo Polje.

Informacija o projektu smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u FBiH

Federalno ministarstvo zdravstva u odabranim lokalnim zajednicama  Gradu Mostaru i Zenici,  implementira Projekat „Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva FBiH“. Projekat finansira Vlada Švajcarske, a implementaciju nadzire Svjetska banka. Razvojni cilj Projekta Smanjenja faktora zdravstvenih rizika u FBiH je pružanje pomoći nadležnim institucijama u smanjenju faktora rizika kod odabranih nezaraznih bolesti, promoviranjem kontrole konzumiranja duhanskih proizvoda i alkohola, kao i odgovarajuće ishrane i pojačane fizičke aktivnosti kod odabranih korisnika projekta (predškolska djeca, školska djeca, nastavnici, zdravstveni radnici i uposlenici lokalnih vlasti) u lokalnoj zajednici. Cilj Projekta je promjena stavova i ponašanja kada je riječ o četiri navedena faktora rizika, odnosno da se poveća znanje i primjene prakse koje potiču dobro zdravlje, posebno u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama.

IMPULSE Interreg MED Grad Mostar

letak Mostar IMPULSE.pdf (290.3 KiB)

Javni poziv za rekonstrukciju objekta PU Zapad-IMPULSE

Odluka o pokretanju-rekonstrukcija objekta PU Zapad Mostar IMPULSE.pdf (79.3 KiB)

Poziv za nadzor radovi rekonstrukcija PU Zapad-IMPULSE

Poziv za izradu video komunikacijskog materijala-IMPULSE

Javni poziv za rekonstrukciju JR Grada Mostara-IRENE

Projekt IRENE

Interregiona Renewable &ENErgy efficiency network

Project IRENE prijavljen je u sklopu IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna I Hercegovina-Crna Gora, Prioritetne osi 2.: “Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika te promicanje održive energije i energijske učinkovitosti.” Specifičnog cilja: “ Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije, poticanje energijske učinkovitosti.”

Provedba projekta započela je 01.07. 2017. godine i traje do 31.12.2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820,00 EUR od čega 1.628.447,00 EUR sufinancira Europska unija. Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, a partneri na projektu Zadarska županija iz Hrvatske, Eko centar DELFIN i Općina Tivat iz Crne Gore te Asocijacija za ekonomski razvoj I Grad Mostar iz Bosne i Hercegovine.

Glavni cilj projekta je zaštita okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj I umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u prkograničnom području za poticanje energijske učunkovitosti I korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru.

Projekt IRENE s njegovim djelokrugom izravno pridonosi općem cilju Programa “Ojačati socijalni, gospodarski i teritorijalni razvoj programskog područja” kroz provedbu zajedničkih intervencija na području zaštite okoliša i održive energije.

Najvažniji rezultati projekta su:

-Zamjena postojećih rasvjetnih sustava s energetski učinkovitom rasvjetom na području grada Zadra i Mostara, ten a 11 lokacija na prekograničnom području.

-Uvođenje novog solarnog sustava na sportskoj dvorani “Župa” u Tivtu.

-Uspostava tima za EE u Tivtu.

-Organizacija I implementacija specijaliziranih radionica kojima će se podići kapacitet timova za energijsku učinkovitost.

- Podizanje kapaciteta dodatnim opremanjem timova za EE specijaliziranom opremom.

-Promo kampanja projekta koja među ostalim uključuje produkciju I izvođenje predstave za djecu na očuvanje i zaštite okoliša kroz jednostavne korake energijske učinkovitosti koja će se održavati u sve tri partnerske zemlje.