Servisne informacije

Donosimo pregled hotela, rent a car servisa, motela, ugestiteljskih objekata i drugog u Gradu Mostaru.

KULTURNE INSTITUCIJE I UDRUGE U GRADU MOSTARU

1.  M.C. PAVAROTI
Direktor: Tajma Guzin
Tel: 036/550-750; 
Adresa: Maršala Tita 179

2.  SIMFONIJSKI ORKESTAR  -  MOSTAR
Ravnatelj: Snježana Zovko
Tel: 063/437-937
Adresa:  Trg hrvatskih velikana bb

3.  LUTKARSKO KAZALIŠTE  -  MOSTAR
Ravnatelj: Ružica Bošković 
Tel: 036/314-893;  063/311-735
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

4. H. D. HERCEG STJEPAN KOSAČA
Ravnatelj:  Danijel Vidović
Tel: 036/314-605;  
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

5. CENTAR ZA KULTURU
Direktor: Senad Suljić
Tel: 036/580-182;

6.  NARODNO POZORIŠTE  -  MOSTAR
Direktor: Almir Mujkanović
Tel: 036/580-128;
Adresa: Brkića br. 2

7.  POZORIŠTE LUTAKA  -  MOSTAR
Direktor: Edin Kmetaš
Tel: 036/552-625
Adresa: Braće Ćišića br. 15

8. DOM KULTURE BLAGAJ
Direktor: Saudin Guja
Tel: 036/573-278;  061/719-269
Adresa: Branilaca Bosne bb

9. KULTURNI CENTAR MOSTAR SJEVER - POTOCI
Direktor: Elvedin Mujan
Tel: 036/574-716;  061/719-259
Adresa: Put za Ruište 88208 Potoci

10. TEATAR MLADIH  -  MOSTAR
Direktor: Sead Đulić
Tel: 036/558-485;  061/154-153
Adresa: Trg republike br. 1

11.  NARODNA BIBLIOTEKA-ODJEL DJEČIJA BOBLIOTEKA  -  MOSTAR
Direktor: Rasim Prguda
Tel: 036/551-487;  061/212-441
Adresa: Maršala Tita br. 55

12.  MUZEJ  HERCEGOVINE
Direktor: Asim Krhan
Tel: 036/551-602;  061/627-807

 ___________________________________________________

SRPSKO PROSVJETNO I KULTURNO DRUŠTVO PROSVJETA  -  MOSTAR
Odgovorna osoba:  Ratko Pejanović
Tel:  036/552-905;  063/433-970
Adresa:  Maršala Tita 178

BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE PREPOROD-GRADSKO DRUŠTVO MOSTAR
Odgovorna osoba: Damir Sadović
Tel: 036/552-537;  061/891-139 (tajnik)
Adresa: Mala Tepa br. 3

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO NAPREDAK  -  MOSTAR
Odgovorna osoba: prof. dr. fra. Andrija Nikić
Tel. 036/323-310; 063/326-505
Adresa: Kneza Mihovila V. Humskog br. 2

INTERNACIONALNI ANSAMBL IGARA I PJESAMA ETNO FOLK  -  MOSTAR
Odgovorna osoba: Kemal Dedić
Tel. 036/580-890; 061/528-886
Adresa: Alekse Šantića bb

MOSTARSKE MAŽORETKINJA ZRINJSKI  -  MOSTAR
Odgovorna osoba: Katica Pranjić
Tel: 036/328-382;  063/316-971-Nataša
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

UMJETNIČKO DRUŠTVO MOSTARSKE KIŠE  -  MOSTAR
Odgovorna osoba: Amra Dugalić
Tel: 036/580-775; 061/489-022
Adresa: Adema Buća 17

MATICA HRVATSKA
Odgovorna osoba: Josip Muselimović
Tel: 036/323-895; 036/323-501
Adresa: Kralja Zvonimira bb

HKD  SVETI ANTE –CIM  -  MOSTAR
Odgovorna osoba: Luka Marić
Tel: 036/341-941; 063/311-240
Adresa: Treće cimske bojne bb

KULTURNO – PROSVJETNO DRUŠTVO BLAGAJ
Odgovorna osoba: Nihad Jašarević
Tel: 061/271-695
Adresa: Blagaj bb

HRVATSKA GLAZBA
Odgovorna osoba:
Tel:
Adresa: Trg hrvatskih velikana bb

ZRAČNA LUKA

MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA MOSTAR
Adres a : Ortiješ bb, P.O. BOX 04
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 350 212  
Fax: +387 36 350 992
Web: http://www.mostar-airport.ba
E-mail: airport-traffic@tel.net.ba
               mostar-airport@tel.net.ba

TURISTIČKE AGENCIJE

Turisticka agencija Autoprevoz-bus d.d. Mostar
www.autoprevoz-bus.ba
Mostar 
Adress: Trg Ivana Krndelja b.b. 88 000 Mostar
Tel/Fax:  +38736/551-900
Web: -
E-mail: autoprevozbusmo@bih.net.ba

Blagaj
Adresa: Ulica Branilaca Bosne 52 Blagaj
Tel/Fax: 036572190
E-mail: autoprevozbusbl@bih.net.ba

TICKET d.o.o MOSTAR
Adresa : Splitska 5a, 88 000 Mostar
(poslovna zona u centru Mostara)
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 32 66 35 , 31 50 61
Fax: +387 36 31 50 61
Web: http ://www.ticket.ba
E-Mail: ticket@ticket.ba, ticket@tel.net.ba

KOMPAS d.o.o MOSTAR
Adresa : Dr.Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar
(poslovna zona u centru Mostara)
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 333 050;   333 052;   397 355;  
063 328 155 (Direktor)
Fax: +387 36 333 053
Web: http ://www.kompas-mostar.com
E-Mail: kompas-mostar@aplus.ba

ATLAS
Adres a : Dr.Ante Starčevića
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 326 631
Fax: +387 36 318 771
Web: -
E-Mail: atlas-ambasador.medjugorje@tel.net.ba

ALMIRA TRAVEL
Adres a : Mala Tepa 9
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 551 873;   061 212 570
Fax: +387 36 551 873
Web: http://www.almira-travel.ba/
E-Mail: a.travel@bih.net.ba

COMODER
Adres a : Dr.Ante Starčevića 32
Mjesto : MOSTAR
Telefon : +387 36 319 201
Fax: +387 36 317 903
Web: http://www.boom.ba/comoder
E-Mail: comoder-iata@tel.net.ba

Bon Voyage
Adress: Rade Bitange 9, 88 000 Mostar
Tel: +38736/508-229
Fax: +38736/508-229
Web: http://www.bonvoyagemo.com

AIR BOSNA
Adresa: Braće Fejića bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 551 820
Fax: +387 36 551 822
Web: -
E-Mail: -

FORTUNATRADE
Adresa: Trg Ivana Krndelja 1
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 552 197
Fax: +387 36 551 888
Web: http://www.fortuna.ba
E-Mail: fortuna@cob.net.ba

REISE-SERVICE
Adresa: Dubrovačka bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 314 888
Fax: +387 36 323 500
Web: http://www.reise-service.max.net.ba
E-Mail: reise-service@max.net.ba

RENT-A-CAR

RENT-A-CAR
Hyundai auto BH

Trg Ivana Krndelja 1 - Autobusna stanica
88000 MOSTAR
web: www.hyundai.ba
e mail: rentacarmo@hyundai.ba
tel/fax: 036 552 404
mob: 061 210 267

BUDGET
Adresa: Mostarskog bataljona bb, Hotel "Bristol"
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 580 204; +387 62 215 442
Fax: +387 36 317 166
Web: http://www.budget.ba
E-Mail: budgetmo@budget.ba

ADRIATIC RENT-A-CAR
Husnije Repca 5- Bulevar
88 000 Mostar
tel/fax: +387 36 580 021
mob: +387 63 557 782
e-mail: info@adriatic-yachting.ba
web: www.adriatic-rent.com

HOTELI

HOTEL "BRISTOL"
Adresa: Mostarskog bataljona bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 550 082
Fax: +387 36 550 082
Web: http://www.bristol.co.ba
E-Mail: bristol@cob.net.ba

HOTEL "ERO"
Adresa: Dr. Ante Starčevića bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 386 777
Fax: +387 36 386 700
Web: http://www.ero.ba
E-Mail: hotel.ero@ero.ba

HOTEL "BEVANDA" * * * *
Adresa: Stara Ilićka bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 332-332; 332-335
Fax: -
Web: http://www.hotelbevanda.com
E-Mail: hotel.bevanda@tel.net.ba

HOTEL "MOSTAR"
Adresa: Kneza Domagoja bb
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 322 679
Fax: +387 36 317 950
Web: www.hotel-mostar.com
E-Mail: -

HOTEL "PELLEGRINO"
Adresa: Faladžića 1c (Brace Fejica bb)
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 61 480 784
Fax: +387 36 552 509
Web: www.hotel-pelegrino.ba
E-Mail: pellegrino@hotel-pellegrino.ba

HOTEL "OLD TOWN"
Rade Bitange 9 / Onešćukova 30
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
tel: +387 (0) 36 55 88 77
fax: +387 (0) 36 55 88 76
e-mail:oldtown@oldtown.ba
web: www.oldtown.ba

PANSIONI

PANSION "MOST"
Adresa: Cernica, Adema Buća 100
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 552 528; 552 660
Fax: -
Web: -
E-Mail: pansion_most@yahoo.com

PANSION "TANOVIĆ"
Adresa: Maršala Tita 181
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 550 953
Fax: -
Web: -
E-Mail: -

VILLA "ROSE"
Adresa: Kahvina 8
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 578 300
Fax: +387 36 578 300
Web: http://www.pansion-rose.ba
E-Mail: info@pansion-rose.ba

VILLA "OSSA"
Adresa: Gojka Vukovića 40
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 578 322
Fax: -
Web: -
E-Mail: villaossa@cob.nat.ba

PANSION "ZDRAVA HRANA"
Adresa: Brankovac, Alikafića 5
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 551 444; Mob: +387 61 272 525
Fax: -
Web: -
E-Mail: -

PANSION "BOTICELLI"
Adresa: Muje Bjelavca 6
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 578 513; Mob: +387 63 319 057
Fax: -
Web: -
E-Mail: -

VILLA "BLAGAJ"
Adresa: Blagaj
Mjesto: BLAGAJ (KOD MOSTARA)
Telefon: +387 36 572 500; Mob: +387 61 106 206
Fax: -
Web: -
E-Mail: -

BANKE

ABS Banka
Filijala Mostar, Husnije Repca  bb
Tel: 036/501-801

Web: www.absbanka.ba

BOSNABANKINTERNATIONAL
Filijala Mostar
Tel: 036/555-710
Web: www.bbi.ba

FIMA banka
Filijala Mostar
Tel: 036/449-264
Web: www.fimabanka.ba

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar
Kneza Branimira 2b
Tel: 036/444-200, 444-444, 444-445
Filijala: Trg hrvatskih velikana bb- Rondo 036/449-840
Poslovnice: Stjepana Radića, lamela E 036/316-781
Krpina 1 036/513-710
Web: www.hypo-alpe-adria.ba

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla
Rudanova 2
Tel: 036/555-305
Poslovnice: Stjepana Radića 39 (Merkator) 036/318-486
Adema Buća bb (Gradska uprava)  036/558-346
Web: www.nlbtuzlanskabanka.ba

ProCredit Bank
Filijala: biskupa Čule bb
Tel: 036/449-720
Web: www.procreditbank.ba

Raiffeisen Bank d.d.
Kneza Domagoja bb
Tel: 036/316-020
Web: www.raiffeisenbank.ba

Turkish Ziraat Bank Bosnia D.D.
Braće Fejića bb
Tel: 036/501-650
Web: www.ziraatbosnia.com

UPI banka
Poslovnice: Kralja Tomislava 61, 036/333-643
Alekse Šantića 28, 036/501-610
Web: www.upibanka.ba

UniCredit Bank d.d.
Kardinala Stepinca bb
Tel: 036/312-112
Web: www.unicreditbank.ba

Vakufska Banka d.d. 
Poslovnice: Trg Musala 4 036/502-200
Mala Tepa 28 036/555-571, Potoci 036/556-871
Web: www.vakuba.ba

Volksbank d.d.
Dr. Ante Starčevića bb
Tel: +387 36/33 40 00
Šalteri: Fejićeva bb 36/501-672,
Zalik Muje Pašića bb 36/558-230
Web: www.volksbank.ba

HERCEGOVAČKA BANKA
Adresa: Kneza Domagoja bb, Centrala Kralja Tomislava bb, Zračna luka Ortiješ bb, Kralja Tomislava 20
Mjesto: MOSTAR
Telefon: +387 36 320 555; 324 980; 352 053; 326 181
Fax: +387 36 324 771; 324 980; 352 053; 326 181
Web: http://www.hbanka.ba
E-Mail: -