GRADSKI ODJELI
SOGFBiH: Uspostavljena kreditna linija za sufinansiranje EU projekata na lokalnoj razini
04.10.2022
11:00

Savez općina i gradova (SOGFBiH) je u 2022. godini intenzivno radio na istraživanju interesa i potreba jedinica lokalne samouprave vezano za sufinanciranje i predfinanciranje EU projekata na lokalnoj razini. Većina anketiranih jedinica lokalne samouprave u FBiH u velikom broju se pozitivno izrazile o osnivanju ovakvog mehanizma, kojim bi se podržale prilikom apliciranja na EU fondove, odnosno kojim bi se unaprijedila apsorpcija EU fondova.

Financijski okvir za IPA (Instrument za predpristupnu pomoć) III za period 2021.-2027.- iznosi 14,2 milijarde eura, a glavni cilj jeste pripremiti zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU, stavljajući u fokus kriterije za članstvo, jačanje održivog ekonomskog razvoja i investicija, te oporavak od ekonomske krize izazvane Covid-19.

Važno je napomenuti da, za razliku od ranijeg pristupa, više se neće izdvajati sredstva za svaku državu korisnicu (državna koverta), već će se primjenjivati princip raspodjele prema zaslugama država korisnica, priopćeno je iz Saveza općina i gradova FBiH.

Imajući u vidu i da je Strategijom razvoja FBiH 2021.-2027. predviđeno osnivanje mehanizma kojim bi se podržale jedinice lokalne samouprave kroz predifinanciranje i sufinanciranje EU projekata, a na osnovu iskazanih potreba članica SOGFBiH, inicirano je osnivanje financijskog mehanizma putem kojeg bi općine i gradovi bili u mogućnosti brzo, transparentno i uz minimalne troškove doći do potrebnih sredstava za EU projekte na lokalnom nivou.

Razvojna banka FBiH je podržala ovu inicijativu u skladu sa Strategijom razvoja FBiH 2021.-2027., te je unutar Razvojne banke FBiH vlastitim sredstvima uspostavljena Kreditna linija za sufinanciranje i predfinanciranje EU projekata na lokalnom nivou.

Kreditna linija služi za sufinanciranje, implementaciju projekata i ostalo financiranje jedinica lokalne samouprave, te razvojnih agencija u vlasništvu ili većinskom vlasništvu općina i gradova, koje su zadovoljile uvjete natječaja za bespovratna sredstva koji su financirani iz proračuna Europske unije i/ili nacionalnih izvora, te drugih inozemnih izvora. Kreditnim sredstvima moći će se financirati svi troškovi provedbe projekta, i to za prihvatljive izdatke i za neprihvatljive izdatke (izdaci koji čine dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za bespovratna sredstva), uz kamatnu stopu od 2,5 posto.

Prepoznajući značaj ovakvog mehanizma kojim će biti financirani razvojni projekti na lokalnoj razini, unaprijeđen kvaliteta lokalnih usluga i apsorpcija EU fondova, Vlada FBiH je prihvatila inicijativu SOGFBiH za subvencioniranje kamate za navedenu Kreditnu liniju za korisnike koji uredno izmiruju obaveze. S obzirom da se radi o najpovoljnijim sredstvima na tržištu, općine i gradovi u FBiH nisu u obavezi provoditi proceduru javne nabavke za ovu Kreditnu liniju.

Savez općina i gradova FBiH poziva članice da iskoriste mogućnost koje nudi Kreditna linije za sufinanciranje i predfinanciranje EU projekata na lokalnoj razini uz subvenciju kamate od Vlade.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram