Изградња четверотрачне саобраћајнице у Улици Анте Старчевића у Мостару

Главним пројектом изградње четверотрачне саобраћајнице у улици А. Старчевића предвиђено је уклањање постојећег дрвореда као и постојеће јавне расвјете јер се источни руб саобраћајнице увлачи у постојећи тротоар. Извођач је приступио извођењу ове фазе радова како би осигурао довољну ширину постојеће саобраћајнице те како не би дошло до обуставе саобраћаја приликом изградње раздјелног појаса што је сљедећа фаза радова. У раздјелном појасу се гради нова јавна расвјета и циљ је да улица што краће буде без расвјете а обзиром да је иста магистрална саобраћајница, да не долази до обуставе саобраћаја. Такођер, главни пројект садржи хортикултурно уређење којим је, између осталог, предвиђена садња нових стабала.

Подсјећамо да су ул. Булевар, ул. А. Старчевића, ул. Краља Томислава као и дио ул. М. Тита проглашени магистралним саобраћајницама које пролазе кроз Град Мостар те да је Влада ФБиХ осигурала одређена средства за реконструкцију истих како би ове саобраћајнице могле прихватити како градски тако и транзитни саобраћај кроз Град Мостар. Реализацијом свих планираних пројекта Град Мостар ће знатно побољшати своју саобраћајну инфраструктуру а приликом планирања и реализације оваквих пројеката се води рачуна и о хортикултури како кроз пројекте садње тако и кроз пројекте наводњавања нових насада.

Одјел за урбанизам и грађење
Служба за градњу инфраструктурних објеката

Иди назад