Коначне листе приоритета за додјелу стипендија Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Града Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 7. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), Градоначелник Мостара утврђује Коначне листе приоритета за додјелу стипендија Града Мостара Члан 1.Утврђује се Коначна Листа приоритета за додјелу стипендија Града Мостара студентима факултета за дефицитарна занимања за академску 2018/2019. годину како слиједи:

Иди назад