Поднесена тужба од стране Града Мостара

Дана 13. 3. 2020 године Опћински суд у Мостару донио привремену мјеру којом се противнику осигурања забрањује да подузима било какве активности за спречавање приступа, обављања редовних послова, одвоза и депонирања комуналног отпада на Депонију.

Истим рјешењем је забрањено противнику осигурања Удружењу „Јер нас се тиче „ да подузимају било какве активности које се огледају у спречавању приступа и обављања редовних активности одлагалишта „Депонија“

Наведено рјешење и привремена мјера осигурања ступила је на снагу даном доношења, а остаје на снази до другачије одлуке суда.

Наведеним рјешењем је одређено да ће у случају кршења изречене мјере рјешење бити достављено надлежним органима МУП-а ради провођења привремене мјере осигурања .
Рочиште прописано чл. 278. ст. 2. још није одржано.

Дана 30. 6. 2020. године поднесена је тужба у овој правној ствари ради накнаде причињеној штете од стране Града Мостара, ЈП „Комос“ , ЈП „Паркови“ и ЈП „ Депонија“.

Одговоре на тужбу још нисмо запримили.

Правобранитељство Града Мостара

Иди назад