Приједлог листи приоритета за додјелу стипендија Града Мостара

На основу члана 43. Статута Града Мостара (Градски службени гласник Града Мостара број 4/04, Службени гласник Града Мостара број 8/09 и 15/10) и члана 7. Одлуке о начину и критеријима за стипендирање студената (Службени гласник Града Мостара број 10/11), на приједлог Комисије за утврђивање листи приоритета за додјелу стипендија Града Мостара, Градоначелник Мостара утврђује: Приједлог листи приоритета за додјелу стипендија Града Мостара...

Иди назад