• Grad Mostarb
  • Početna
  • Izgradnja nogostupa uz glavnu prometnicu ispred područne škole u naselju Raštani

Izgradnja nogostupa uz glavnu prometnicu ispred područne škole u naselju Raštani

Završeni su radovi na realizaciji projekta izgradnje nogostupa uz glavnu prometnicu ispred područne škole u naselju Raštani, ukupne dužine 1000 m. Trasa novog projektiranog nogostupa je u potpunosti prilagođena postojećem stanju, odnosno postojećoj cesti Mostar-Raštani-Vojno. Radovima je obuhvaćena i urađena odvodnja oborinske odvodnje sa nogostupa i kolnika.

U sklopu izgradnje nogostupa, izgrađeno je autobusno stajalište sa pripadajućom nadstrešnicom.

Izvođač radova je poduzeće HP INVESTING d.o.o. Mostar; vrijednost izvedenih radova 121.111,86 KM (sa PDV-om).

Građevinski nadzor obavilo poduzeće Tehnozaštita d.o.o. Mostar; vrijednost usluge 2.808,00 KM (sa PDV-om).

Projektnu dokumentaciju uradilo poduzeće Sopa d.o.o. Posušje; vrijednost usluge projektiranja glavnog projekta 6.000,00 KM (sa PDV-om).

Ukupna vrijednost realiziranog projekta iznosi 129.920,00 KM (s PDV-om).

Financijska sredstva za realizaciju je osigurao Grad Mostar.

Grad Mostar

Služba za gradnju infrastrukturnih projektata

Nazad