Otvaranje centra za posjetitelje i centra za klastere na Buni

Tim za implementaciju projekta HERA Grada Mostara i Tim za implementaciju projekta BACAR Ministarstva gospodarstva HNŽ  organiziraju svečano otvaranje Centra za posjetitelje- Visitor Center i Centra za podršku klasterima - Cluster Support Center na Buni (nekadašnji Kulturni dom), dana 13.6.2018. godine, s početkom u 9.30 sati.

Centar za posjetitelje je rekonstruiran i opremljen kroz financiranje iz projekta HERA u sklopu Programa IPA Adriatic 2007-2013, a na kojem je partner bio Grad Mostar. Više o projektu HERA možete na pronaći na http://www.heradriatic.eu/

Grad Mostar je implementirao projekat HERA - “Sustainable tourism management of Adriatic heritage” – Održivo upravljanje turizmom i baštinom Jadranskog područja, koji je odobren je u okviru IPA Programa jadranske prekogranične saradnje 2007-2013 na pozivu za strateške projekte. Projekt HERA se implementirao u partnerstvu sa 17 partnera iz BiH, Hrvatske, Italije, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Albanije i Grčke.

Ukupan budžet odobren za Grad Mostar iznosi 459.847,79 EUR, 85% sredstava je EU finansiranje, a Grad Mostar je sufinansirao projekat sa 15% od ukupne vrijednosti (68.977,17 EUR).

Opći cilj projekta HERA je razvoj zajedničke prekogranične platforme za upravljanje održivim turizmom zasnovanom na zajedničkom kulturnom nasljeđu.

Specifični ciljevi Projekta su: stvaranje modela održivog upravljanja i promocije kulturnog naslijeđa jadranskog područja, implementacija pilot projekata – kreiranje turističkih itinerara koji obuhvaćaju kulturno-povijesno naslijeđe u svim partnerskim zemljama i uspostavljanje turističkih visitor centara.

Jedan od glavnih outputa projekta HERA koje je Grad Mostar implementirao jeste uspostavljanje Visitor Centra / Centra za posjetioce u objektu Doma kulture na Buni, koji se rekonstruisao u sklopu projekta.

Za potrebe uspostavljanja Visitor Centra izrađeno je multimedijalno rješenje koje će omogućiti da se uz pomoć različitih interpetacijskih modela, prvenstveno virtualne prezentacije, predstavi kulturno-povijesno naslijeđe Mostara i obogati turistička ponuda našeg grada.

S tim u vezi, Grad Mostar je kreirao rutu kulturnog turizma pod nazivom „Mostovi kultura“ koja predstavlja bogato kulturno-povijesno naslijeđe Mostara i posebnost ovih prostora, čije se virtualno izdanje može vidjeti u Visitor Centru.

Gradu Mostaru su za uspješno realizovane rezultate projekta HERA dodjeljeni certifikati za rutu kulturnog turizma „Mostovi kultura“ i Visitor Centar Buna.

Centar za podršku klasterima je adaptiran i opremljen kroz financiranje iz projekta BACAR u sklopu Programa Interreg IPA CBC HR-BIH-CG 2014-2020, a na kojem je partner Ministarstvo gospodarstva HNŽ. Projekt traje 27 mjeseci (od 1.6.2017.-.31.08.2019.) Ostali Partneru su Općina Kotor (CG), Privredna komora Crne Gore (CG),Javna ustanova RERA (HR), Privredna komora RS-područni ured Trebinje (BiH). Ukupna vrijednost projekta za sve partnere je : 1.994.641,24 KM (1.019.843.87 EUR), a iznos za Ministarstva gospodarstva HNŽ je 582.385,54 KM (297.769,00 EUR), od čega Ministarstvo sufinancira 15%.. 

Glavni cilj projekta BACAR je: Jačanje institucionalne infrastrukture i usluga MSP sektora sa ciljem jačanja konkurentnosti kroz uspostavljanje klaster pristupa u sektorima kreativne industrije, turizma i ruralnog razvoja.

Ključni rezultati projekta su sljedeći:

Identifikovani i uvedeni koncept razvoja klastera

Definirane glavne grupe aktera u svakom od tri odabrana sektora i uspostavljeni klasteri,

Uspostavljene mreže prekograničnih klastera

Institucije za podršku klasterima opremljene i obučavane za pružanje savjeta i obuka klasterima

Povećane poslovne vještine i znanja klastera i njihovih članova

Uspostavljanje platforme e-trgovine / portal za promociju klastera 

Uspostavljanje (adaptacija i opremanje) Centra za podršku klasterima predstavlja jedan od navedenih rezultata projekta, koji je prvenstveno omogućen zbog kvalitetne suradnj između Grada Mostara i Ministarstva gospodarstva HNŽ, budući je Grad Mostar ustupio na korištenje prostor Centra. 

Navedeno otvaranje je ujedno i predkonferencijska aktivnost Konferencije ''Klasterizacija kao kljuc konkurentnosti'', a koja će se održati 13. I 14.6. u INTERA TP, u Mostaru. Više o samoj konferenciji možete pronaći na sljedećem linku http://intera.ba/novosti/konferencija-o-klasterima-u-intera-tp-u-klasterizacija-kao-klju%C4%8D-konkurentnosti/

Ovdje možete pronaći Službenu pozivnicu  i Agendu otvaranja.

Nazad