Podaci o početku školske 2020/2021.godine

Danas, u ponedjeljak, 7.9. 2020. u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/ kantonu i Gradu Mostaru počinje nova školska 2020/2021.godina.

Ukupan broj učenika i učenica koji pohađaju osnovne škole na području Grada Mostara  u ovoj školskoj godini je 8.778.

U prvi razred osnovnih škola na području Mostara, odnosno u 24 osnovne škole kojima je Grad Mostar  osnivač, u školskoj 2020/2021. godini upisana su 993. učenika i učenica.

Ukupan broj učenika i učenica koji pohađaju srednje škole na području Grada Mostara  u školskoj 2020/2021. godini je 4328.

U prve razrede srednjih škola u Gradu Mostaru, odnosno u 19 srednjih škola čiji je osnivač Grad Mostar, upisan je ukupno 1151 učenik i učenica.

Pred nama je početak nove školske godine, koja donosi i nove izazove, izazove  koje nismo dosada imali. Nastava u svim školama na području Grada, i osnovnim i srednjim, će se imajući u vidu  epidemiološku situaciju, organizirati u skladu sa Naredbom Kriznog stožera/štaba Federalnog ministarstva zdravstva za obrazovne ustanove od 20.8.o.g., Preporukama za škole u kontekstu Covida-19 za  školsku 2020/2021.godinu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Instrukcijom školama od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNŽ/K-a od 27.8.o.g. i Preventivno epidemiološkim mjerama Zavoda za javno zdravstvo HNŽ/K-a i Kriznog stožera/štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ/K.

Nastava će se u svim školama organizirati i izvoditi na siguran način, uz poduzimanje svih naređenih preventivno epidemioloških mjera u cilju zaštite zdravlja učenika, nastavnika, drugog osoblja te članova njihovih porodica.

Krizni stožeri/štabovi Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽ/K će kontinuirano pratiti dalji razvoj epidemiološke situacije i u skladu s tim davati nove prijedloge mjera vezano za organizaciju i izvođenje nastave.

 

Grad Mostar

Odjel društvenih djelatnosti

 

 

Nazad