Obavijest-radovi na rekonstrukciji "Avenije" - ul.Kralja Tomislava

Obavještavamo stanovništvo, da će  u četvrtak 10.6.2021.g. u 7:00 sati započeti radovi na rekonstrukciji Avenije u ul.Kralja Tomislava, dionica  od  ukrštanja sa  Rudarskom ulicom (vrh Avenije), do ukrštanja sa Dubrovačkom ulicom (zgrada „Mostarka“) , a na osnovu Ugovora koji je potpisan između Grada Mostara i firme HP Investing d.o.o. Mostar.

Projektom je predviđena rekonstrukcija 2+2 saobraćajne trake sa razdjelnim pojasem. Također, na ovoj dionici će se vršiti izrada novog cjevovoda oborinske odvodnje kao i kompletna zamjena vodovodnih cijevi.

Tokom radova 1.faze na navedenoj dionici, saobraćaj će se odvijati dvosmjerno istočnim kolovozom , dok se istovremeno radovi izvode na zapadnom kolovozu.  

Molimo vlasnike vozila da 9.6.2021.g. u srijedu svoja parkirana vozila sa desne trake istočnog kolovoza izmjeste kako bi se saobraćaj mogao nesmetano odvijati  u oba smjera.

Sva vozila koja ne budu uklonjena do četvrtka 10.6.2021.g. u 7:00 sati , biće uklonjena vozilom „pauk“ o trošku vlasnika.

HP Investing d.o.o. Mostar

Nazad