• Grad Mostar
  • Početna
  • Izgradnja četverotračne prometnice u Ulici Ante Starčevića u Mostaru

Izgradnja četverotračne prometnice u Ulici Ante Starčevića u Mostaru

Grad Mostar izvijestio je kako je glavnim projektom izgradnje četverotračne prometnice u Ulici Ante Starčevića predviđeno uklanjanje postojećeg drvoreda, kao i postojeće javne rasvjete jer se istočni rub prometnice uvlači u postojeći nogostup.

Izvođač je pristupio izvođenju ove faze radova kako bi osigurao dovoljnu širinu postojeće prometnice te kako ne bi došlo do obustave prometa prilikom izgradnje razdjelnog pojasa, što je sljedeća faza radova.

U razdjelnom pojasu se gradi nova javna rasvjeta i cilj je da ulica što kraće bude bez rasvjete, a obzirom da je ona i magistralna prometnica, da ne dolazi do obustave prometa. Također, glavni projekt sadrži hortikulturno uređenje kojim je, između ostalog, predviđena sadnja novih stabala.

Ulice Bulevar, Ante Starčevića, Kralja Tomislava kao i dio Ulice maršala Tita proglašeni magistralnim prometnicama te da je Vlada FBiH osigurala određena sredstva za njihovu rekonstrukciju kako bi ove prometnice mogle prihvatiti kako gradski tako i tranzitni promet kroz Grad Mostar.

Realizacijom svih planiranih projekta Grad Mostar će znatno poboljšati svoju prometnu infrastrukturu, a prilikom planiranja i realizacije ovakvih projekata vodi se računa i o hortikulturi kako kroz projekte sadnje, tako i kroz projekte navodnjavanja novih nasada.

Odjel za urbanizam i građenje

Služba za gradnju infrastrukturnih objekata

Natrag