Puštena u rad službena fb stranica Grada Mostara

Grad Mostar je pustio u rad službeni facebook profil: Grad-Mostar-101695688760039 kako bi se povećala transparentnost Grada Mostara, te građanima i svim zainteresiranim subjektima olakšala i povećala dostupnost svih potrebnih informacija. 

Obavještavamo javnost i sve građane Grada Mostara kako će u budućnosti imati informacije o aktivnostima u Gradu Mostaru, kao i mogućnost za dvosmjernu komunikaciju putem otvorene stranice.

Dobrodošli!

Natrag