Zbrinjavanje mulja s postrojenja za preradu otpadnih voda

Danas je započela realizacija Ugovora o zbrinjavanju mulja sa Postrojenja za preradu otpadnih  voda (PPOV )Ugovor je zaključen između Grada Mostara i firme Kemeko -BH d.o.o. Lukavac , a ugovorena vrijednost radova je 582.660, 00 KM ( s PDV-om).

Predmet Ugovora je zbrinjavanje mulja koji nastaje preradom otpadnih voda na PPOV , te postupajući prema Elaboratu o zbrinjavanju mulja sa PPOV, kojeg je izradio GIC Mostar ( 2019.godine) sukladno važećim zakonima i propisima, preporučeno je da se mulj izveze izvan granica BIH gdje postoji razvijena industrija za preradu muljeva od obrade otpadnih voda .

Predviđena trasa kretanja uključuje tranzitne zemlje BiH, Hrvatsku, Sloveniju i Austriju kao zemlju uvoznicu na konačno zbrinjavanje. Za period transporta Izvršitelj posla, Kemeko - BH d.o.o. Lukavac je pribavio suglasnosti  o prekograničnom transportu otpada od ovlaštenih resornih ministarstava, te time je Grad Mostar jedini grad u BiH koji je poduzeo više mjere kada je rijec o zbrinjavanju otpada na ekološki prihvatljiv način.

 

Grad Mostar

Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove

 

Natrag