GRADSKI ODJELI
700 000 eura za izradu dokumentacije iduće faze realizacije projekta prikupljanja i tretmana otpadnih voda Grada Mostara
14.03.2023
11:40

Nakon što su u protekle dvije godine riješene sve poteškoće oko nastavka projekta izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže, u Gradskoj vijećnici održan je prvi sastanak sa konsultantima tehničke pomoći dodijeljene Gradu Mostaru za projekt “Sekundarna kanalizacijska mreža za Grad Mostar: Ažurirana studija izvodljivosti, ESIA, Glavni projekt, Tenderska dokumentacija”.

U ime Grada Mostara sastanku je prisustvovao gradonačelnik dr. Mario Kordić sa suradnicima, direktor i izvršni direktor JP Vodovod sa suradnicima, kao i uposlenici Agencije za vodno područje Jadranskog mora koji su aktivno sudjelovali u pripremi aplikacije za tehničku pomoć.

Tehnički tim čine Jeremy Lazenby, IPF 11 voditelj tima, Karla Wagner IPF 11, projektna direktorica podprojekta, Admir Ceric, projekt menadžer podprojekta, Nihad Kuljuh, glavni inženjer i stručnjak za otpadne vode, Ivana Puljić, prevoditeljica, a sastanku je bio nazočan i Peter Szappanos, predstavnik EIB-a

Tehnička pomoć Gradu Mostaru je dodijeljena u Investicionom okviru za Zapadni Balkan (WBIF) i iznosi cca 700.000 eura. U okviru dodijeljene tehničke pomoći pripremit će se sva neophodna dokumentacija potrebna za sljedeću fazu realizacije projekta prikupljanja i tretmana otpadnih voda Grada Mostara. Okvirno trajanje projekta je dvije godine.

U prethodnoj fazi projekta Grad Mostar je izgradio uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (WWTP) te kroz WATSAN projekt, glavne obalne kolektore (glavni desnoobalni i glavni lijevoobalni kolektor) čime su se stvorile pretpostavke za daljnju dogradnju sekundarne fekalne kanalizacijske mreže bez da se ispuštanje fekalija vrši u rijeku Neretvu bez tretmana (pročišćavanja).

Za naselja na lijevoj obali rijeke Neretve predviđa se izgradnja potpuno nove fekalne kanalizacije dok se na desnoj obali rijeke Neretve predviđa izgradnja fekalne kanalizacije u naseljima u kojima ista u ovom trenutku nije izgrađena.

Nakon okončanja tehničke pomoći Grad Mostar će posjedovati neophodnu tehničku dokumentaciju za sljedeći investicioni ciklus u okviru projekta "prikupljanje i tretman otpadnih voda" što u konačnici treba osigurati da se sve otpadne vode centralne gradske kotline prije ispuštanja u rijeku Neretvu pročišćavaju te time utjecaj grada na rijeku Neretvu maksimalno smanji.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram