GRADSKI ODJELI
Odjel za društvene djelatnosti
Odjel za društvene djelatnosti je nadležan za koordiniranje rada sljedećih službi:
1. Služba za kulturu,
2. Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport,
3. Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice,
4. Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji.

Služba za kulturu
Služba za kulturu je nadležna za:
1. unapređenje kulture,
2. programe kulturnih aktivnosti,
3. koordiniranje i usmjeravanje gradskih kulturnih institucija,
4. održavanje kontakata sa udrugama građana, strukovnim organizacijama i pojedincima iz oblasti kulture.

Šefica službe je Inga Dragoje-Mikulić

Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport
Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport je nadležna za:
1. poslove iz nadležnosti Grada u oblasti obrazovanja, brige o djeci, predškolskog odgoja, sporta i fizičke kulture,
2. planiranje sredstava za potrebe obrazovanja i predškolskog odgoja, sporta i tjelesne kulture,
3. planiranje i unapređenje škola i predškolskih ustanova,
4. praćenje, koordiniranje i usmjeravanje rada predškolskih i obrazovnih ustanova,
5. planiranje izgradnje sportskih objekata i igrališta,
6. suradnju, praćenje, analiziranje i podršku vjerskim zajednicama i zajednicama manjina, nevladinim organizacijama, mladima i udruženjima,
7. kontakte, praćenje, analiziranje i pomoć u djelovanju gradskih sportskih institucija, sportskih klubova i društava.

Služba za socijalne i stambene poslove,zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice
Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice je nadležna za:
1. planiranje sredstava za potrebe socijalnih i zdravstvenih ustanova,
2. koordinaciju rada gradskih socijalnih i zdravstvenih ustanova,
3. održavanje kontakata sa građanima i njihovim udrugama iz nadležnosti Službe,
4. ostvarivanje kontakata sa županijskim, federalnim i državnim organima u ovoj oblasti,
5. implementaciju imovinskih zakona i drugih propisa iz stambene oblasti,
6. poslove iz oblasti raseljenih osoba i izbjeglica.

 Šef službe je Elvedin Gadara

Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji
Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji je nadležna za:
1. vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i donošenje rješenja u oblasti temeljnih i dopunskih prava,
2. mjesečni obračun novčanih naknada propisanih federalnim i županijskim zakonom,
3. utemeljenje jedinstvene baze podataka o svim korisnicima temeljnih i dopunskih prava,
4. izvršavanje administrativnih i sudskih zabrana na novčana primanja korisnika povodom kreditnih zaduženja,
5. izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama iz službene evidencije sukladno federalnim i županijskim propisima,
6. vršenje kontrole namjenskog utroška sredstava dodjeljenih korisnicima,
7. obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu i instrukcijama federalnih, županijskih i gradskih tijela.

Šefica službe je Marijana Anić
NAČELNIK ODJELA
Božo Ćorić
Brošure odjela
Formulari odjela
Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram