GRADSKI ODJELI
Odjel za gospodarstvo, komunalne i
inspekcijske poslove
Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove je nadležan za koordiniranje rada službi:
- Služba za gospodarstvo,
- Služba za komunalne poslove i okoliš,
- Služba za inspekcijske poslove,
- Službe za podršku biznisu (BSC).

Načelnik: Amira Trbonja, dipl.pravnik

Služba za gospodarstvo
Nadležnosti:
1. analize, unapređenje i poticanje razvoja gospodarstva/privrede,
2. privlačenje novih investicija
3. izdavanje informativnih materijala i organiziranje info. seminara,
4. registraciju i savjetovanje poduzetništva i obrta,
5. izdavanje odobrenja za rad,
6. nadzor nad poduzećima koja imaju javne ovlasti,
7. mjere unapređenja turizma

Šef službe: Ivana Marić, dipl.pravnik

Služba za komunalne poslove i okoliš
Nadležnosti:
1. opskrba pitkom vodom i topl. energijom,
2. odvodnja i prečišćavanje oborinskih i otpadnih voda,
3. prijevoz putnika u javnom prometu,
4. održavanje čistoće na javnim površinama,
5. održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta, kao i ulica u naseljima,
6. zbrinjavanje komunalnog otpada
7. održavanje: tržnice i groblja, javne rasvjete, zelenih javnih površina,
8. urbani mobilijar i dekoracija,
9. dimljačarski i kafilerijski poslovi,
10. zaštita okoliša,
11. druge djelatnosti od lokalnog značaja, koje odlukom odredi Gradsko vijeće
12. održavanje kontakta za inicijative i žalbe građana.

Šef službe: Stjepan Šaravanja, dipl.ing.građevine

Služba za inspekcijske poslove
Nadležnosti:
1. inspekcijski nadzor u oblastima iz nadležnosti Grada
2. upravno rješavanje u oblasti izdavanja dozvola za posebne načine obavljanja registrirane djelatnosti (radno vrijeme, živa muzika, vrijeme opskrbe objekata, ulazak u ulicu i dr).

Šef službe: Jesenka Mahinić, dipl.ekonomist

Služba za potporu biznisu (BSC)
Nadležnosti:
1. pružanje stručne i savjetodavne pomoći domaćim i stranim gosp. subjektima u svim pitanjima koja se tiču njihovog poslovanja,
2. izradu i realizaciju projekata usmjerenih na unaprjeđivanje gospodarskog razvoja Grada, poticanje razvoja poduzetništva i privlačenje stranih ulaganja,
3. promociju gospodarskih potencijala Grada u zemlji i inozemstvu,
4. ostvarivanje suradnje sa svim sudionicima gosp. razvoja Grada,
5. vođenje postupaka dodjele koncesija

Šef službe: -------

NAČELNIK ODJELA
Amira Trbonja
Brošure odjela
Formulari odjela
Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram