GRADSKI ODJELI
Gradonačelnik grada Mostara
GRADONAČELNIK MOSTARA
dr. sc. Mario Kordić
Ovlasti i nadležnosti Gradonačelnika:
1. Gradonačelnik je nositelj izvršne vlasti i predstavlja Grad.
2. Odgovoran je za pravilno funkcioniranje gradske uprave i nadređen je svim uposlenicima Grada Mostara.
3. Organizira rad gradske uprave i izrađuje Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i ima ovlasti nad kreiranjem opće politike odjelâ.
4. Priprema i sprovodi odluke Gradskog vijeća;
5. Rješava pitanja koja su mu Statutom stavljena u nadležnost;
6. Primjenjuje zakone i propise, koje Grad sprovodi po instrukcijama HNŽ/K ili FBiH
7. Izrađuje plan budžeta/proračuna, predlaže ga Gradskom vijeću i sprovodi ga u skladu sa odlukama Gradskog vijeća
8. Podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Gradskom vijeću
9. Nadzire javne institucije u vlasništvu Grada i poduzeća u vlasništvu Grada
10. Osigurava saradnju između Gradske uprave i Ombudsmena.
(iz čl.43 Statuta Grada Mostara)
Dosadašnji gradonačelnici
2004. - 2021.
Ljubo Bešlić
Bio je prvi gradonačelnik ujedinjenog Mostara. Na tu dužnost izabran je 14. prosinca 2004. godine. Za vrijeme njegovog prvog mandata uspješno je završena obnova Starog mosta, započeta 1999. godine, a 2005. godine Stari most uvršten je i na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine.

Na drugi mandat gradonačelnika Mostara izabran je 18. prosinca 2009. godinu, a na toj dužnosti ostaje sve do 15. veljače 2021. Drugi je u povijesti Mostara koji je izabran na dužnost gradonačelnika dva puta.

Od 2006. do sredine 2009. obnašao je dužnost predsjednika Udruženja općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Bio je također i aktivni član Vijeća Europe (Council of Europe) od 2004. godine.

Ljubo Bešlić umro je 3. rujna 2021. godine u Zagrebu.
Dosadašnji gradonačelnici
Prvi gradonačelnik Grada Mostara izabran na demokratskim izborima je Milivoj Gagro koji je obnašao funkciju gradonačelnika od 14. XII. 1990. godine do ratnih zbivanja 1992. godine.

Za vrijeme ratnih zbivanja gradonačelnici su bili Jadran Topić, Safet Oručević i Mijo Brajković. Od 1996. godine postoje funkcije gradonačelnika i dogradonačelnika a obavljali su ih Ivan Prskalo i Safet Oručević, a nakon njih Neven Tomić i Hamdija Jahić, te Ljubo Bešlić i Hamdija Jahić.

Prvi gradonačelnik nakon ukidanja šest gradskih općina i proglašenja Statuta Grada Mostara je bio Ljubo Bešlić, koji je obnašao drugi uzastopni mandat do 15.02.2021. godine.
Gradonačelnici Grada u različitim oblicima (predsjednik SO, predsjednik vijeća i sl.) kroz povijest su bili:
IV 1988. - 14. XII 1990.
Jovo Popara
IV 1986. do IV 1988.
Dr. Nijaz Topuzović "TOZA"
1985. do 1986.
Damjan Rotim
VII 1983. do VII 1985.
Nikola Gašić
IV 1982. do VII 1983.
Vlado Smoljan
VI 1976. do IV 1982.
Dževad Derviškadić
V 1974. do VI 1976.
Izet Brković
V 1969. do V 1974.
Radmilo-Braca Andrić
V 1967. do V 1969.
Avdo Zvonić
XI 1963. do V 1967.
Muhamed Mirica
X 1961. do II 1963.
Dušan Vukojević
VIII 1958. do X 1961.
Vaso Gačić
1949. do III 1958.
Mustafa Sefo
1947. do 1949.
Manojlo Ćabak
1946. do 1947.
Vilko Šnatinger
1945. do 1946.
Salko Fejić
1942. do 1945.
Salih Efica "Crni"
1941. do 1942.
Muhamed Butum
1941.
Dr. Šefkija Balić
1940. do IV 1941.
Metiljević Husein
1935. do 1940.
Husaga Ćišić
od 1935.
Dr. Muhamed Ridžanović
1929. do 1934.
Ibrahim Fejić
od 1919.
Smail-aga Ćemalović
1909. do XI 1918.
Mustafa - Mujaga Komadina
VI 1897. do XII 1907.
Ahmet-beg Hadžiomerović
1890. do I 1897.
Ibrahim-beg Kapetanović
1878. do 1890.
Muhamed-beg Alajbegović
od 1871.
Predsjednik Ismail
Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram