GRADSKI ODJELI
Odjel za urbanizam i građenje
Odjel za urbanizam i građenje je nadležan za koordiniranje rada službi:
- Služba za urbanističko planiranje,
- Služba za građevinske propise,
- Služba za građenje i obnovu,
- Služba za građenje infrastrukturnih objekata,
- Služba za katastar

Služba za urbanističko planiranje
Nadležnosti:
1. poslovi nositelja pripreme dokumenata prostornog uređenja,
2. koordiniranje sa nositeljima izrade dokumenata prostornog uređenja,
3. praćenje i unapređenje stanja u prostoru.

Šef službe: Lejla Salčin, dipl.

Služba za građevinske propise
Nadležnosti:
1. izdavanje rješenja:
- urbanističke suglasnosti,
- odobrenja za građenje,
- uporabne dozvole.
2. pregled i ovjeru tehničke dokumentacije,
3. obračun naknada
- za pogodnosti (renta)
- za uređenje građ. zemljišta
- za zauzimanje javnih površina

Šef službe: Jelena Drmać, dipl.pravnik

Služba za građenje i obnovu
Nadležnosti:
1. investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada,
2. obnovu stanova i stambenih zgrada,
3. provođenje odgovarajućih procedura javne nabave,
4. investitorski nadzor, primopredaja i obračun radova.

Šef službe: Tihomir Sesar, dipl.inž.građ

Služba za građenje infrastrukturnih objekata
Nadležnosti:
1. građenje objekata komunalne infrastrukture
2. provođenje odgovarajućih procedura javne nabave,
3. investicijski nadzor, primopredaja i obračun radova

Šef službe: Emir Nuspahić, dipl.

Služba za katastar
Nadležnosti:
1. održavanje katastra nekretnina i katastra komunalnih instalacija i uređaja,
2. geodetska mjerenja i obradu podataka,
3. izdavanje kopija katastarskih planova i posjedovnih listova,
4. vještaćenje u predmetima

Šef službe: Sanja Hrvić Đuliman, dipl.pravnik
NAČELNIK ODJELA
-
Brošure odjela
Formulari odjela
Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram