GRADSKI ODJELI
Odjel za financije i nekretnine
Odjel za financije i nekretnine je nadležan za koordiniranje rada službi:
- Služba za proračun i financije,
- Služba za nekretnine

Služba za proračun i financije
Nadležnosti:
1. sva financijska pitanja,
2. izrada i izvršenje proračuna,
3. praćenje i analiza poslovanja gospodarskih društava, ustanova i upravnih organizacija kojima je Grad osnivač ili ima vlasnički udio,
4. gradska blagajnu,
5. knjigovodstvo
6. trezorsko poslovanje.

Šef službe: Edita Avdić, dipl.ekonomist

Služba za proračun i financije ima dvije podorganizacijske jedinice:
• Odsjek za glavnu knjigu Trezora (računovodstvo)
Šef Odsjeka: Mediha Tukulić, dipl.ekonomist
• Odsjek za upravljanje jedinstvenim računom Trezora
šef Odsjeka: Renata Raspudić, dipl.ekonomist

Služba za nekretnine
Nadležnosti:
1. podaci o gradskom zemljištu,
2. provođenje postupaka za dodjelu građevinskog zemljišta,
3. rješavanje imovinsko-pravnih poslova
4. implementacija imovinskih i drugih propisa -oblasti nekretnina,
5. evidencija i provođenje postupaka za izdavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada,
6. praćenje naplate prihoda od imovine Grada.

Šef službe: --
NAČELNIK ODJELA
Amer Zubčević, dipl oecc.
Brošure odjela
Formulari odjela
Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram