GRADSKI ODJELI
Besplatne obuke za mlade u sklopu Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu
14.12.2023
11:41

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu kojeg financira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) poziva mlade osobe na besplatni program neformalnog obrazovanja iz oblasti „Grafički Dizajn“ i „Web Dizajn“

PRAVO UČEŠĆA
Učešće u obukama mogu ostvariti mlade osobe uzrasta od 18 do 35 godina, a koji imaju sljedeći status:
• Nezaposlene mlade osobe (dokaz: potvrda sa evidencija Zavoda / Službe za zapošljavanje ili potvrda o izmirenim poreskim obavezama)
• Studenti/ice prvog i drugog ciklusa studija (dokaz: potvrda o studiranju)
• Prebivalište na području jedne od 13 partnerskih gradova/općina/opština ReLOaD2 projekta: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Goražde, Istočno Sarajevo, Gradiška, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor-Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez (dokaz: potvrda o prebivalištu)

Obuka iz oblasti Grafičkog Dizajna
Obuka iz grafičkog dizajna pruža temeljno razumijevanje osnovnih principa dizajna, pripremajući polaznike za uspješan ulazak na tržište rada. Namijenjena je mladim, kreativnim pojedincima željnima usavršavanja, težnjom za sticanjem novih vještina. Kroz program obuke, polaznici će imati priliku produbiti svoje znanje o ključnim aspektima dizajna, uključujući pripremu za printanje, kreaciju logotipa, dizajn vizuala za društvene mreže, izradu postera i mnogo drugih relevantnih područja. Uz predavanja, radionice i praktične projekte, polaznici će dobiti priliku razviti vještine, koje će im pomoći pri pronalasku poslovnih prilika nakon završetka obuke. Svi zainteresirani mladi ljudi pozvani su da se pridruže ovoj inspirativnoj obuci, gdje će im se otvoriti vrata ka dinamičnom svijetu grafičkog dizajna.

Dodatne informacije
Trajanje obuke: 3 mjeseca, dva do tri puta sedmično (8. januar – 7. april 2024. godine)
Format izvođenja obuke: online
Uslov: poznavanje rada na računaru, posjedovane računara i stabilna internet veza

Planirani broj učesnika/ica: 16 mladih osoba

Obuke iz oblasti Web Dizajna
Polaznici/polaznice obuke će kroz napredni i dinamičan program imati priliku istražiti fascinantan svijet web dizajna. Glavni cilj obuke je osnažiti učesnike/ice za samostalno planiranje, oblikovanje i kreiranje web sadržaja. Ova obuka je posebno prilagođena mladima koji su zainteresovani za preusmjeravanje svoje karijere, proširenje već postojećih ili usvajanje potpuno novih znanja. Kroz strukturiran program obuke, polaznici će steći temeljno razumijevanje ključnih principa web dizajna, od povećanja korisničke interakcije do estetskog oblikovanja web stranica. Ova prilika nije samo za one koji žele unaprijediti svoje profesionalne vještine, već i za one koji su željni istražiti inovativni svijet web dizajna i razviti svoju kreativnost.

Dodatne informacije
Trajanje obuke: 3 mjeseca, dva do tri puta sedmično (8. januar – 7. april 2024. godine)
Format izvođenja obuke: online
Uslov: poznavanje rada na računaru, posjedovane računara i stabilna internet veza

Planirani broj učesnika /ica: 16 mladih osoba

VAŽNA NAPOMENA:
U slučaju većeg broja prijava od predviđenog broja učesnika, ReLOaD2 projekat zadržava pravo da obavi dodatni intervju sa prijavljenim kandidatima. Prednost prilikom izbora učesnika/ca imaju nezaposlene mlade osobe koje se vode na evidenciji službi/zavoda za zapošljavanje, a nakon toga studenti/ce.

Prednost u svakoj od kategorija će imati osobe sa invaliditetom ili poteškoćama.

NAČIN PRIJAVE:
Polaznici/ce se prijavljuju putem: ONLINE FORMULARA
Pored obaveze popunjavanja linka, neophodno je priložiti sljedeće dokumente:
- Potvrda o evidenciji koju izdaje Zavod / Služba za nezaposlene (za nezaposlene osobe)
- Potvrda o studiranju (za studente)
- Potvrda o prebivalištu (CIPS) za sve koji se prijavljuju

Ovaj poziv ostaje otvoren najkasnije do 22. 12. 2023. do 15.00 sati.

Nakon što se provede konkursna procedura (koja može uključivati intervju), primljeni kandidati/kinje će dobiti obavještenje putem emaila.

Za sva dodatna pitanja pošaljite email na [email protected] sa naznakom – Besplatne certificirane obuke ReLoaD2 projekat.

 

 

 

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram