GRADSKI ODJELI

Koordinacijska grupa za izradu Strategije za mlade Grada Mostara 2023-2027. godinu održala je danas sastanak u Gradskoj vijećnici Grada Mostara na kojemu su prezentirane informacije o tome dokle se stiglo u procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara.

Usvajanjem Odluke o pokretanu procedure za izradu i donošenja Strategije za mlade Grada Mostara za razdoblje 2023-2027. godine od strane Gradskog vijeća Grada Mostara u srpnju 2023. godine, Grad Mostar pokrenuo procedura za izradu Strategije za mlade Grade Mostara, koji je ujedno jedna od obveza propisana Zakonom o mladima za jednu lokalnu zajednicu.

Prema Zakonu o mladima "Strategija prema mladima" jeste dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije.

Dokument treba sadržati točno definirane rokove za provođenje pojedinih programa i aktivnosti, te potrebna financijska sredstva za njihovo provođenje.

Podršku Gradu u procesu izrade dokumenta angažiranjem konzultanta Ivana Jurilja osigurao je Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 - ReLOaD2, kojeg financira Europska Unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih Nacija (UNDP). U suradnji s Vijećem mladih Grada Mostara uspješno je realizirana faza istraživanje potreba i problema mladih grada Mostara i analiza stanja.

Sa zadovoljstvom najavljujemo motivacijski govor za mlade u Gradu Mostaru, koji će se održati u četvrtak, 28. 3. 2024. godine sa početkom u 10:30 h u Gradskoj vijećnici Grada Mostara, na adresi Hrvatskih branitelja br. 2.

U sklopu projekta ReLOaD2, koji financira Europska unija, a sprovodi UNDP BiH, profesor Kasim Tatić će vas nasmijati, inspirirati i potaknuti na razmišljanje kroz svoj jedinstveni pristup i govor.

Motivacioni govor se održava u okviru platforme “Dijalog za mlade", koja pruža mladima priliku da identificiraju potrebe, izazove i neiskorištene potencijale, te da zajednički predlože inicijative za unapređenje kvalitete života u našoj lokalnoj zajednici.

Nadamo se da ćete vašim dolaskom dati sebi priliku da poslušate inspirativne priče našeg govornika, otvorite vidike, ali i najvažnije - pronađete dodatnu motivaciju za rad na sebi i uključivanje u društveni aktivizam u lokalnoj zajednici.

Prijaviti se možete putem obrasca - Prijava na učešće u motivacionim govorima (google.com)

 

 

Temeljem članka 15. stav 1. Zakona o mladima Federacije BiH (Službene novine FBiH, broj 36/10), članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04 i "Službeni glasnik Grada Mostara" broj 8/09 i 15/10) i člana 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o vođenju Spiska omladinskih udruga na području Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj 4/23), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje Stalni Javni poziv Omladinskim udrugama za upis u Spisak omladinskih udruga Grada Mostara.

Veliki broj mladih prisustvovao je jučer na četvrtoj sesiji Razgovora s mladima Mostara organiziranom u prostorijama MZ Rodoč, gdje su prisutni naglasili važnost aktivnog učešća mladih u oblikovanju dokumenta Strategije za mlade Grada Mostara. Osnovni cilj dokumenta jeste identificiranje problema i potreba s kojima se mladi suočavaju.

Susret s mladima je otvorio vijećnik Gradskog vijeća Grada Mostara i član Povjerenstva za mlade Gradskog vijeća gospodin Stanko Ćosić, koji je istaknuo bitnost izrade strateškog dokumenta kao što je Strategija za mlade. Naglasio je i aktivnosti koje Gradsko vijeće sprovodi kada je u pitanju omladinska politika, ali i planove za budućnost.

Predsjednica Vijeća mladih Grada Mostara Sara Kazazić prisutne je pozdravila i kratkim izlaganjem pružila informacije o radu Vijeća mladih i važnosti angažiranja mladih u Razgovoru i procesima donošenja odluka.

Postupak i proces izrade Strategije za mlade prezentirala je Službenica za mlade Grada Mostara naglasivši kako je glas mladih bitan kada je u pitanju izrada Strategije. Pozvala je sve učesnike Razgovora da popune anketne upitnike, ali i da aktivno sudjeluju na svim dijaloškim platformama koje organizira Grad Mostar u procesu razvoja ovog strateškog dokumenta.

Događaj s mladima Mostara je dio inicijative "Razgovori s mladima Mostara", koja ima za cilj izradu Strategije za mlade Grada Mostara. Ovo je četvrti planirani susret s mladima Mostara organiziran od strane Grada Mostara u suradnji s Povjerenstvom za mlade Gradskog vijeća i Vijećem mladih Grada Mostara.

Prisutnim je najavljena prezentacija rezultata istraživanja koja će biti razrađena u prijedlogu dokumenta o čemu će učesnici biti blagovremeno informirani.

Za dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti putem e-mail adrese: [email protected].

Prethodno večer u Domu sv. Franje u Ilićima je održana treća sesija Razgovora s mladima Mostara, gdje su prisutni naglasili važnost aktivnog sudjelovanja mladih u oblikovanju strateškog dokumenta. Osnovni cilj dokumenta jeste identificiranje prepreke i izazova s kojima se mladi suočavaju.

Susret s mladima je otvorio Goran Bošnjak, član Gradskog vijeća Grada Mostara i član Povjerenstva za mlade Gradskog vijeća koji je istaknuo bitnost izrade strateškog dokumenta kao što je Strategija za mlade. Naglasio je i aktivnosti koje Gradsko vijeće sprovodi kada je u pitanju omladinska politika, ali i planove za budućnost.

Službenica zadužena za mlade u Gradu Mostaru temeljito je predstavila postupak izrade Strategije za mlade te naglasila kako je glas mladi bitan kada je u pitanju izrada strategije. Pozvala je sve učesnike Razgovora da popune anketne upitnike, ali i da aktivno sudjeluju na svim dijaloškim platformama koje organizira Grad Mostar u procesu razvoja ovog strateškog dokumenta.

Predsjedavajući skupštine Vijeća mladih Grada Mostara Marko Kvesić, pozdravio je sve prisutne i svojim izlaganjem potakao mlade da se aktivno angažiraju u Razgovoru te da sudjeluju u procesima donošenja odluka.

Događaj s mladima Mostara je dio inicijative "Razgovori s mladima Mostara", koja ima za cilj izradu Strategije za mlade Grada Mostara. Ovo je treći od četiri planirana susreta s mladima Mostara koje organizira Grad Mostar u suradnji s Povjerenstvom za mlade Gradskog vijeća i Vijećem mladih Grada Mostara. Posljednji susret u okviru prvog dijela Razgovora s mladima planiran je u Rodoču (26.2.) u 18:00 sati.

Za dodatne informacije, svi zainteresirani mogu se obratiti putem e-mail adrese: [email protected].

 

Druga sesija 'Razgovora s mladima Mostara' održana je u srijedu večer u Domu kulture Bijelo Polje na kojoj su prisutni izrazili važnost sudjelovanja mladih u izradi strateškog dokumenta koji će pokazati koje su to prepreke i izazovi s kojima se mladi susreću.

Druženje s mladima je otvorio bivši predsjednik Vijeća mladih Grada Mostara Mirza Lalić, koji je pozdravio prisutne i naglasio važnost izrade Strategije za mlade. U uvodnim riječima, istaknuo je svoje iskustvo u društvenom aktivizmu, naglašavajući značaj angažmana mladih u procesu donošenja odluka u lokalnoj zajednici.

Sara Kazazić, predsjednica Vijeća mladih Grada Mostara, uputila je poziv mladima da se aktivno uključe u dijalog i participiraju u procesima donošenja odluka. Istaknula je važnost zajedničkog rada mladih i donositelja odluka kako bi se poboljšao položaj mladih u gradu.

Prisutnima se obratila i službenica za mlade Grada Mostara te je uz detaljnu prezentaciju o procesu izrade Strategije za mlade pozvala sve prisutne da aktivno sudjeluju u procesu njenog donošenja kroz ispunjavanje anketnog upitnika, ali i kroz dijaloške platforme koje Grad Mostar organizira u procesu izrade ovog strateškog dokumenta.

Druženje sa mladima Mostara dio je inicijative Razgovora sa mladima Mostara, koja se sprovodi u cilju izrade Strategije za mlade Grada Mostara. Ovo druženje u Bijelom Polju drugo je od četiri planirana susreta sa mladima Mostara, koje organizira Grad Mostar u suradnji s Povjerenstvom za mlade Gradskog vijeća i Vijećem mladih Grada Mostara.

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu obratiti putem e-mail adrese: [email protected].

Dom kulture Blagaj sinoć je bio mjesto prvog u nizu Druženja sa mladima Mostara u sklopu planiranih Razgovora sa mladima Mostara za proces izrade i donošenja Strategije za mlade Grada Mostara.

Druženje je u svojstvu domaćina otvorio predsjednik Komisije za mlade Gradskog vijeća, gospodin Jasmin Pandur, koji je u uvodnim riječima istaknuo značaj i važnost donošenja dokumenta Strategije za mlade, kao i uključenosti mladih u proces izrade sa retrospektivom na prethodni period svog društvenog aktivizma.

Predsjednica Vijeća mladih Grada Mostara Sara Kazazić obratila se mladima naglasivši važnost dijaloga mladih i participacije u procesima u kojima mladi i donositelji odluka surađuju i zajedno pružaju preporuke za poboljšanje položaja mladih. Prisutne je pozvala za direktnu uključenost u radu Vijeća mladih i aktivnostima koje Vijeće provodi.

Važnost uključenosti i aktivizma mladih i civilnog društva za zajednicu u odnosu na odgovornosti i obaveze proistekle iz Zakona o mladima FBiH, kao i detaljnu prezentaciju o procesu izrade Strategije za mlade prisutnim je prezentirala Službenica za mlade Grada Mostara.

Kroz druženje sa mladima prisutni su istaknuli važnost zajedničkog promoviranja i provedbi aktivnosti izgradnje povjerenja i jačanja društvene kohezije u ovom i sljedećim procesima. Naglasili su da je pružena idealna prilika za donošenje prijedloga, te izricanje stavova i potreba mladih i kroz popunjavanje ankete koja je objavljena na službenim stranicama Grada.

Druženje sa mladima u Blagaju prvo je od četiri planirana Druženja sa mladima Mostara kojeg organizira Grad Mostar u suradnji sa Povjerenstvom za mlade Gradskog vijeća i Vijećem mladih Grada Mostara.

Naredna druženja će se održati u Bijelom Polju (21.2.), Ilićima (22.2.) i Rodoču (26.2.) u 18:00 sati.

Dodatne informacije svi zainteresirani mogu dobiti putem e-maila: [email protected]

 

Grad Mostar u suradnji sa Povjerenstvom za mlade Gradskog vijeća i Vijećem mladih Grada Mostara organizira druženje sa mladima Mostara. Pozivaju se mladi Mostara da svojim prisustvom osiguraju dijalog u procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara, što je ujedno i Prvi korak u procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara.

Suradnja i dijalog mladih i vlasti model je participativnog procesa u kojem mladi i donositelji odluka surađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih. U sklopu dijaloga, osigurava se prostor za interakciju u kojem mladi aktivno pridonose razvoju kvalitetnih politika prema mladima na svim razinama vlasti. Ova aktivnost omogućuje civilnom društvu, mladima i drugim partnerima da zajednički identificiraju, promoviraju i provode aktivnosti izgradnje povjerenja i jačanja društvene kohezije.

Za vrijeme druženja sudionici će imati priliku za raspravu o nekoliko oblasti koje su sastavni dio Strategije za mlade Grada Mostara i od velike su važnosti za mlade u lokalnoj zajednici. Oblasti o kojima će se raspravljati tijekom druženja su:

1. Aktivizam mladih i sudjelovanje u odlučivanju
2. Rad, zapošljavanje i poduzetništvo
3. Podrška mladima u oblasti obrazovanja
4. Unapređenje sportskog i kulturnog sadržaja
5. Skrb o zdravlju

Poziv se upućuje mladima, predstavnicima omladinskih udruga i udruga koje rade sa mladima na području grada Mostara, kao prilika za iznošenje prijedloga o tome šta je potrebno uraditi kako bi mladima bilo bolje u našoj lokalnoj zajednici.

Prijave se primaju do ponedjeljka, 19. veljače 2023. godine, do 12.00 sati, a nakon čega će svim prijavljenima biti dostavljen program rada i tehničke upute.

Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/1bV7lw_cdFeIfIpRWEn5rY3-c2Nki8gTtyOp9Prn_Er4/viewform?ts=65cb6c4d&edit_requested=true

Prilikom prijave molimo vas da izaberete dvije oblasti u kojima najviše možete doprinijeti kroz diskusiju tijekom druženja.

Dodatne informacije možete dobiti putem e-maila na [email protected].

Pozivamo vas da se pridružite inspirativnom druženju u okviru platforme "Dijalog za mlade" koje će se održati u našem gradu u petak, 16. 2. 2024. godine sa početkom u 17h u prostorijama Udruge “Ambasada kulture Amplituda” na adresi Bulevar narodne revolucije 55.

"Dijalog za mlade" dio je Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom balkanu 2 (ReLOaD2), koji pruža mladima priliku da identificiraju potrebe, izazove i neiskorištene potencijale, te da zajednički predlože inicijative za unapređenje kvalitete života u našoj lokalnoj zajednici. Ovaj dijalog nije samo razmjena ideja - to je korak ka aktivnom uključivanju u kreiranje bolje budućnosti. Poslužio je kao prostor na kojem su mladi izrazili stavove o potrebama i prioritetima koje imaju, a na osnovu kojih je kreiran javni poziv za predaju projekata organizacija civilnog društva koje se bave upravo pitanjima mladih.

Temeljem ranije identificiranih problema, u okviru ReLOaD2 programa su podržana četiri omladinska projekta. Upravo na ovom događaju ćemo se upoznati sa podržanim omladinskim projektima i pružiti mogućnost mladima da se direktno uključe u provedbu istih.

Očekuje nas inspirativna prezentacija projekata i prilika za učešće u projektnim aktivnostima ovih omladinskih inicijativa koje će biti realizirane u razdoblju veljača – srpanj 2024. godine na području Grada Mostar:
1. Udruženje "Klub MOSTRIP" sa projektom "Edukacijske radionice stripa"
2. Brdsko – biciklističko udruženje ”Mostar” sa projektom "Transformacija za PET - mobilijar za održivi Mostar"
3. Udruga “Ambasada kulture Amplituda Mostar” sa projektom "Razvoj omladinskog stvaralaštva u polju video produkcije"
4. Udruga za unapređenje urbane kulture, suvremene i javne umjetnosti "Rezon" sa projektom "ARTevolucija - mladi kreatori urbane vizije"

Osim što ćemo saznati više o projektima, imat ćemo čast da prisustvujemo motivacijskom govoru profesora Kasima Tatića s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Njegove priče o uspjehu, motivaciji i važnosti aktivnog sudjelovanja u zajednici pružit će nam inspiraciju da svoje snove pretvorimo u stvarnost. Ostatak večeri ćemo provesti uz odličnu zabavu i neformalno druženje za mladih uz glazbeni vremeplov sa Master Chefom, koje se organizira u okviru ReLOaD2, programa koji financira Europska unija u Bosni i Hercegovini, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz podršku Grada Mostar.

Ovo je prilika da se povežemo, naučimo i inspiriramo zajedno!

Za potvrdu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac na linku prijavni obrazac, Grad Mostar.

Pozivamo sve zainteresirane mlade i predstavnike medija da nam se pridruže i budu dio pozitivnih promjena.

Grad Mostar poziva sve mlade Mostara se izravno uključe u proces izrade Strategije za mlade Grada Mostara popunjavanjem ankete o ispitivanju potreba, problema i stavova mladih u Gradu Mostaru, što je ujedno i Prvi korak u procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara. Proces Strategije za mlade Grada Mostara Odlukom o izradi i donošenju iniciralo je Gradsko vijeće Grada Mostara, a provodi ga Grad Mostar uz podršku projekta ReLOaD2 koji financira Europska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Izradom Strategije za mlade i provedbom istraživanja o potrebama, problemima i stavovima mladih, Grad Mostar se opredijelio za unapređenje programa za mlade koji odgovaraju na potrebe ove populacije.

Rezultati i analiza istraživanja bit će iznova izrade prvog strateškog dokumente za mlade Grada Mostara s pravcima djelovanja, ciljevima i mjerama za realizaciju istih, te Vas molimo da za decidnost pri odgovoru na ponuđena pitanja. Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno i anonimno, a ista je dostupna na linku: https://docs.google.com/forms/d/1SxKi2eHVmNRILMQheAZ81CcQar-Im4ptnsX3y8luppA/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

Na pitanja odgovarajte tako što će te odabrati ponuđene odgovore ili ocijeniti odgovarajućom ocjenom. Kada odgovorite na pitanja, obvezno kliknite na polje podnesi/pošalji.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram