GRADSKI ODJELI

Grad Mostar u suradnji sa Povjerenstvom za mlade Gradskog vijeća i Vijećem mladih Grada Mostara organizira druženje sa mladima Mostara. Pozivaju se mladi Mostara da svojim prisustvom osiguraju dijalog u procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara, što je ujedno i Prvi korak u procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara.

Suradnja i dijalog mladih i vlasti model je participativnog procesa u kojem mladi i donositelji odluka surađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih. U sklopu dijaloga, osigurava se prostor za interakciju u kojem mladi aktivno pridonose razvoju kvalitetnih politika prema mladima na svim razinama vlasti. Ova aktivnost omogućuje civilnom društvu, mladima i drugim partnerima da zajednički identificiraju, promoviraju i provode aktivnosti izgradnje povjerenja i jačanja društvene kohezije.

Za vrijeme druženja sudionici će imati priliku za raspravu o nekoliko oblasti koje su sastavni dio Strategije za mlade Grada Mostara i od velike su važnosti za mlade u lokalnoj zajednici. Oblasti o kojima će se raspravljati tijekom druženja su:

1. Aktivizam mladih i sudjelovanje u odlučivanju
2. Rad, zapošljavanje i poduzetništvo
3. Podrška mladima u oblasti obrazovanja
4. Unapređenje sportskog i kulturnog sadržaja
5. Skrb o zdravlju

Poziv se upućuje mladima, predstavnicima omladinskih udruga i udruga koje rade sa mladima na području grada Mostara, kao prilika za iznošenje prijedloga o tome šta je potrebno uraditi kako bi mladima bilo bolje u našoj lokalnoj zajednici.

Prijave se primaju do ponedjeljka, 19. veljače 2023. godine, do 12.00 sati, a nakon čega će svim prijavljenima biti dostavljen program rada i tehničke upute.

Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/1bV7lw_cdFeIfIpRWEn5rY3-c2Nki8gTtyOp9Prn_Er4/viewform?ts=65cb6c4d&edit_requested=true

Prilikom prijave molimo vas da izaberete dvije oblasti u kojima najviše možete doprinijeti kroz diskusiju tijekom druženja.

Dodatne informacije možete dobiti putem e-maila na [email protected].

Pozivamo vas da se pridružite inspirativnom druženju u okviru platforme "Dijalog za mlade" koje će se održati u našem gradu u petak, 16. 2. 2024. godine sa početkom u 17h u prostorijama Udruge “Ambasada kulture Amplituda” na adresi Bulevar narodne revolucije 55.

"Dijalog za mlade" dio je Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom balkanu 2 (ReLOaD2), koji pruža mladima priliku da identificiraju potrebe, izazove i neiskorištene potencijale, te da zajednički predlože inicijative za unapređenje kvalitete života u našoj lokalnoj zajednici. Ovaj dijalog nije samo razmjena ideja - to je korak ka aktivnom uključivanju u kreiranje bolje budućnosti. Poslužio je kao prostor na kojem su mladi izrazili stavove o potrebama i prioritetima koje imaju, a na osnovu kojih je kreiran javni poziv za predaju projekata organizacija civilnog društva koje se bave upravo pitanjima mladih.

Temeljem ranije identificiranih problema, u okviru ReLOaD2 programa su podržana četiri omladinska projekta. Upravo na ovom događaju ćemo se upoznati sa podržanim omladinskim projektima i pružiti mogućnost mladima da se direktno uključe u provedbu istih.

Očekuje nas inspirativna prezentacija projekata i prilika za učešće u projektnim aktivnostima ovih omladinskih inicijativa koje će biti realizirane u razdoblju veljača – srpanj 2024. godine na području Grada Mostar:
1. Udruženje "Klub MOSTRIP" sa projektom "Edukacijske radionice stripa"
2. Brdsko – biciklističko udruženje ”Mostar” sa projektom "Transformacija za PET - mobilijar za održivi Mostar"
3. Udruga “Ambasada kulture Amplituda Mostar” sa projektom "Razvoj omladinskog stvaralaštva u polju video produkcije"
4. Udruga za unapređenje urbane kulture, suvremene i javne umjetnosti "Rezon" sa projektom "ARTevolucija - mladi kreatori urbane vizije"

Osim što ćemo saznati više o projektima, imat ćemo čast da prisustvujemo motivacijskom govoru profesora Kasima Tatića s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Njegove priče o uspjehu, motivaciji i važnosti aktivnog sudjelovanja u zajednici pružit će nam inspiraciju da svoje snove pretvorimo u stvarnost. Ostatak večeri ćemo provesti uz odličnu zabavu i neformalno druženje za mladih uz glazbeni vremeplov sa Master Chefom, koje se organizira u okviru ReLOaD2, programa koji financira Europska unija u Bosni i Hercegovini, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz podršku Grada Mostar.

Ovo je prilika da se povežemo, naučimo i inspiriramo zajedno!

Za potvrdu sudjelovanja potrebno je popuniti prijavni obrazac na linku prijavni obrazac, Grad Mostar.

Pozivamo sve zainteresirane mlade i predstavnike medija da nam se pridruže i budu dio pozitivnih promjena.

Grad Mostar poziva sve mlade Mostara se izravno uključe u proces izrade Strategije za mlade Grada Mostara popunjavanjem ankete o ispitivanju potreba, problema i stavova mladih u Gradu Mostaru, što je ujedno i Prvi korak u procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara. Proces Strategije za mlade Grada Mostara Odlukom o izradi i donošenju iniciralo je Gradsko vijeće Grada Mostara, a provodi ga Grad Mostar uz podršku projekta ReLOaD2 koji financira Europska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Izradom Strategije za mlade i provedbom istraživanja o potrebama, problemima i stavovima mladih, Grad Mostar se opredijelio za unapređenje programa za mlade koji odgovaraju na potrebe ove populacije.

Rezultati i analiza istraživanja bit će iznova izrade prvog strateškog dokumente za mlade Grada Mostara s pravcima djelovanja, ciljevima i mjerama za realizaciju istih, te Vas molimo da za decidnost pri odgovoru na ponuđena pitanja. Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno i anonimno, a ista je dostupna na linku: https://docs.google.com/forms/d/1SxKi2eHVmNRILMQheAZ81CcQar-Im4ptnsX3y8luppA/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

Na pitanja odgovarajte tako što će te odabrati ponuđene odgovore ili ocijeniti odgovarajućom ocjenom. Kada odgovorite na pitanja, obvezno kliknite na polje podnesi/pošalji.

 

Vijeće mladih Grada Mostara kao krovna organizacija mladih na području Grada Mostara nastoji kroz svoj rad okupiti što veći broj mladih ljudi, a u isto vrijeme jačati vlastite kapacitete i strukturu.

Vijeće Mladih Grada Mostara objavljuje ovaj javni poziv s ciljem proširenja svojih redova i uključivanja predstavnika šire društvene zajednice kako bismo zajedno radili na stvaranju bolje budućnosti za mlade Mostara. Nastojimo okupiti predstavnike različitih sektora, struka i interesnih skupina kako bismo zajedno oblikovali inovativne ideje, projekte i inicijative koje će doprinijeti razvoju našeg grada.

Na ovaj Javni poziv, u skladu sa odlukama Upravnog odbora, pravo apliciranja imaju mladi Grada Mostara koji pripadaju kategoriji mladih prema Zakonu o mladima Federacije BiH (15-30 godina).

Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnim stranicama Vijeća mladih Grada Mostara (web, facebook i instagram) ili u sredstvima javnog informiranja (medijima i/ili portalima) popunjavanjem slijedeće online prijave preuzete na linku:

https://docs.google.com/forms/d/1UHc3hw9vWxK0Rt9i4lVf4YbE7iSoWIP4NZ9REPxe-bU/edit

Detalji Javnog poziva su u priloženom dokumentu.

 

Omladinska banka Mostar poziva mlade da pišu projekte i mikrobiznise od 24.01. do 15.02.2024. godine do 14 sati.

Ako imaš od 17 do 35 godina, dobru ideju i želiš da realiziraš projekat od društvenog značaja, Omladinska banka će te podržati u iznosu od 1.000 KM do 1.800 KM.

Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka Mostar podržava, pogledaj u rolify.pro (ex lonac.pro zajednica), a prijaviti se možeš putem ovog linka: https://ob.rolify.pro/pozivi/preko-770000-km-za-drustveno-korisne-projekte-mladih-iz-zajednica-sirom-bih/

Ukupan fond prvog poziva za projekte mladih Mostara iznosi 14.400 KM.

Za mlade poduzetnike ili poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je osigurala i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka Mostar podržava, pogledaj u rolify.pro (ex lonac.pro zajednica), a prijaviti se možeš putem ovog linka: https://ob.rolify.pro/pozivi/otvoren-fond-od-skoro-200000-km-za-biznis-ideje-poput-tvoje/

Ukupan fond prvog poziva za mikrobiznise iz Mostara je 8.000 KM.

Pročitaj i informiraj se više na Facebook stranici Omladinske banke Mostar koju vode članice i članovi Odbora.

 

Temeljem članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara", broj: 8/09 i 15/10), članka 13. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj 7/11), po provedenom Javnom pozivu za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara za 2023. godinu, gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluke o raspodjeli sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Budžeta/Proračuna Grada Mostara za 2023. godinu.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram