GRADSKI ODJELI
ELoGE program službeno pokrenut u Bosni i Hercegovini
18.03.2022
14:07

U okviru projekta „Jačanje lokalnog učešća i suradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini - LINK za saradnju/suradnju'', financiranog od strane Europske unije, u Zavidovićima je održan prvi Forum za razmjenu najboljih praksi saradnje organizacija civilnog društva (OCD) i lokalnih vlasti.

Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju pri Delegaciji Europske unije u BiH istaknuo je važnost i specifičnost procesa suradnje između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti, naglašavajući da: „Put koji vodi ka efikasnoj lokalnoj upravi zahtijeva postojanje dugoročne vizije, fokusirane na iskrenom uvažavanju potreba građana i poslovnog sektora. Izgradnja povjerenja mora da bude prioritet. Jačanje participativnih procesa i strateški pristup su dva preduvjeta potrebna za uspješnu reformu.”

Središnji događaj Foruma bilo je pokretanje ELoGE programa, programa koji podržava Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, osmišljenog da podrži zajednice u njihovoj potrazi za poboljšanjem svoje lokalne samouprave, a koji će se provoditi u 12 gradova i općina/opština obuhvaćenih projektom. Cilj je sprovesti samoprocjene tih gradova i općina/opština u skladu s 12 načela dobrog demokratskog upravljanja. Prva ELoGE akreditirana platforma u BiH koju čine predstavnici konzorcija projekta, kontinuirano će biti na raspolaganju gradovima i općinama/opštinama u procesu samoprocjene u narednim mjesecima.

Imajući u vidu važnost pokretanja ovakvog procesa, prisutnima se putem video linka obratila Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH, rekavši: “U godini kada Bosna i Hercegovina obilježava 20 godina od članstva u Vijeću Europe, zadovoljstvo je vidjeti da lokalne organizacije poput Agencije lokalne demokraracije Mostar imaju kapacitet da rade na poboljšanju kvalitete lokalne demokracije. U suradnji sa Centrom za ekspertizu u dobrom upravljanju Vijeća Europe, uvjerena sam da će 12 lokalnih zajednica, učesnica ovog programa, unaprijediti procese upravljanja na lokalnom nivou. Vijeće Europe će kroz novi Akcioni plan za period od 2022-2025. godine nastaviti pružati podršku razvoju demokracije, transparentnosti u radu i uključivanju građana u procese donošenja odluka.”

Niall Sheerin, Program menadžer, Stručnog centra za dobro upravljanje, Glavnog direktorata za demokraciju Vijeća Europe, koji se također obratio sudionicima ovog Foruma putem video linka, naglasio je: “Vijeće Europe postoji da štiti i promiče europske standarde u ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava. Projekt ''LINK za saradnju/suradnju'' nudi vektor za promicanje 12 principa dobrog demokratskog upravljanja Vijeća Europe kroz program ELoGE. Preuzimajući obvezu primjene ELoGE Standarda, gradovi i općine/opštine u Bosni i Hercegovini su suglasne da će mjeriti svoj učinak u odnosu na svaki od 12 principa, podižući na taj način svijest i izazivajući razmišljanje o vlastitoj praksi demokratskog upravljanja.”

Imajući u vidu nedavno iskustvo ALDA-e u pokretanju programa ELoGE u Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji i važnost uspostavljanja takvog procesa u Bosni i Hercegovini, sudionicima Foruma se obratila i Antonella Valmorbida, glavna tajnica Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA), ističući: „Europska oznaka izvrsnosti u upravljanju ili ELoGE, program je osmišljen da podrži zajednice u njihovoj potrazi za poboljšanjem svoje lokalne samouprave, čineći je odgovornijom prema potrebama građana i dodatno omogućavajući građansko učešće. ELoGE koristi 12 principa dobrog demokratskog upravljanja kao mjerilo za postizanje ovog cilja, pomažući zainteresiranim lokalnim samoupravama u provedbi i evaluaciji.“

Osvrćući se na važnost participativnih procesa kao ključnog faktora razvoja i stabilnosti lokalne demokracije, Dženana Dedić, ravnateljica Agencije lokalne demokracije Mostar, istaknula je: ''Stvaranje novog pozitivnog okruženja zasnovanog na zajedničkom interesu življenja u zajedničkom prostoru i okruženju, te izgradnja povjerenja među svim akterima u lokalnoj zajednici, kreira ambijent pozitivnih trendova i napretka. Lokalne vlasti koje iskoriste resurse i prilike da usvoje nove alate i mehanizme dobre lokalne uprave, koja će građane imati kao partnere, stvoriti će prosperitetne lokalne zajednice.“

Hašim Mujanović, načelnik Općine Zavidovići i jedan od domaćina Foruma, istaknuo je važnost predanosti kontinuiranom unapređenju javnih usluga i postizanju učinkovitijeg i odgovornijeg upravljanja.

Pored predstavnika međunarodne zajednice i predstavnika donatora, Forumu su prisustvovali i predstavnici lokalnih vlasti i OCD-a iz Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Nevesinja, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča, koji su zajednički identificirali konkretne izazove suradnje i iskazali spremnost za pronalaženje optimalnih rješenja za jačanje suradnje.

Projekt ‘’LINK za saradnju/suradnju’’ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u provođenju participativnih procesa kako bi zajednički identificirali specifične probleme zajednice i, zahvaljujući participativnom pristupu, pronašli najoptimalnija rješenja. Agencija lokalne demokratije Mostar je nositelj projekta u suradnji s partnerima projekta: Agencijom lokalne demokratije Zavidovići, Agencijom lokalne demokratije Prijedor, Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) iz Trebinja, ALDA – Europskom asocijacijom za lokalnu demokraciju i ALDA Skoplje kao pridruženim partnerom. Sa implementacijom je počeo 1. 1. 2001. godine i trajat će do 31. 12. 2023. godine. Vrijednost mu je preko 540.000 EUR, od čega je Evropska unija obezbijedila preko 490,000 EUR bespovratnih sredstava.

Za više informacija o projektu, posjetite: www.link4cooperation.ba.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram