GRADSKI ODJELI
Glasanje za izbor člana evalucione komisije organizacija civilnog društva
21.04.2022
6:24

Grad Mostar poziva organizacije civilnog društva koje djeluju na području Grada, da učestvuju u glasanju za izbor člana evaluacione komisije ispred organizacija civilnog društva, a u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području Grada Mostara.

Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Gradu Mostaru je objavljen na web stranici od 12. do 19. aprila/travnja 2022. godine.

Do predviđenog roka a u skladu sa zahtjevima, ukupno su se prijavila dva (2) kandidata, i to:
1. G. Vladimir Ćorić iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević
2. Gđa. Arleta Ćehić iz udruge Let.ba

Prema pravilima u evaluacionoj komisiji ne smiju učestvovati članovi organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva u okviru ovog javnog poziva. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik OCD koji je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

Organizacije civilnog društva mogu glasati putem ovlaštenih predstavnika za kandidate tako što će poslati elektronsku poštu na [email protected] do 25. aprila/travnja 2022. godine do 12.00 sati sa imenom jednog od kandidata koji je prijavu poslao u skladu sa zahtjevima. Glas će biti važeći samo ako je elektronska pošta pristigla sa službenog e-maila organizacije ili e-maila ovlaštenog predstavnika organizacije. Glasati mogu isključivo ovlašteni predstavnici organizacija civilnog društva sa područja Grada Mostara i to za samo jednog kandidata, princip je dakle jedna organizacija jedan glas.

Rezultati glasanja za izbor predstavnika civilnog društva u evaluacionoj komisiji će biti objavljeni na internet stranici Grada Mostara po završetku procedure. Sa odabranim kandidatom će naknadno biti dogovoreni tačni termini evaluacije pristiglih projekata.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram