GRADSKI ODJELI
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata i članova Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata Grada Mostara
18.08.2023
6:50

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara», broj: 4/2004 i «Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 8/2009 i 15/2010) i člana 8. Odluke o načinu odabira projekta nevladinih organizacija po LOD metodologiji («Službeni glasnik Grada Mostara», broj:23/21), Gradonačelnik Grada Mostara, raspisuje:  JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KINJE, ČLANA/ICE KOMISIJE ZA OCJENIVANJE I ODABIR PROJEKATA GRADA MOSTARA.

Grad Mostar poziva organizacije nevladine organizacije da dostave prijedlog kandidata/kinje koji/a će biti imenovan/a za člana/icu Komisije za ocjenu i odabir projekata Grada Mostara, a po Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predaju projekata koji će biti finansirani iz Budžeta Grada Mostara u 2023. godini, objavljen na web stranici Grada i sredstvima javnog informisanja 31.07.2023. godine.

Nevladina organizacija dužna je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji;

2. Ime i prezime predloženog kandidata/kinje;

3. Dokaz o iskustvu kandidata/kinje sa akcentom na iskustvo u civilnom sektor

(CV, certifikati, ugovori o angažmanu na poslovima u ocjenjivanju projekata i drugi

relevantni dokumenti);

4. Kontakt telefon organizacije i predloženog kandidata/kinje.

Prednost prilikom odabira člana/ice Komisije će imati organizacija koja ima iskustvo u implementaciji projekata iz oblasti djelovanja utvrđenih Javnim pozivom.

Odabir kandidata/kinje će izvršiti nadležna Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport Grada, te će organizacijama koji su dostavili prijedloge, dostaviti obavijest o izvršenom odabiru.

Odabrani kandidat/kinja će prije razmatranja dostavljenih aplikacija po Javnom pozivu

potpisati izjavu o sukobu interesa koja uključuje da član komisije:

a) Nije učestvovao/la u razvoju nijednog projekta koji će razmatrati Komisija za ocjenu projekata,

b) Projekti nisu povezani sa interesima (ličnim, finansijskim ili nekim drugim),

c) Projekti nisu povezani sa interesima (ličnim, finansijskim ili nekim drugim) bilo koje organizacije koju vodi, predstavlja ili savjetuje.

Prijedlozi kandidata/kinje za imenovanje u Komisiju za ocjenu i odabir projekata sa pratećom dokumentacijom, mogu se dostaviti najkasnije do 22.08.2023. godine, u zatvorenoj koverti, u jednom primjerku, putem protokola Grada Mostara svakim radnim danom od 08 do 13 sati ili u zatvorenoj koverti preporučenom poštom sa naznakom „Za Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinja člana/ica Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata Grada Mostara “, na adresu: Grad Mostar, Adema Buća br. 19, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina.

Vanjska strana koverte treba sadržavati: naziv poziva za predaju aplikacija, puno ime i adresu aplikanta, sa naznakom “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se razmatrati.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram