GRADSKI ODJELI
Obavijest
28.02.2022
8:44

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje na području Grada Mostara imaju pravovaljan ugovor za postavljanje reklamnih jambo plakata, city light , vitrina na autobusnim stajalištima, kao i panoa za slobodno oglašavanje, info panoa sa planom grada, led bilboard-a i ploča za osmrtnice na javnim površinama sukladno čl.2 i čl.13 5/11 2/12 o postavljanju reklamnih panoa i displey-a temeljem pravomoćnog rješenja o urbanističkoj suglasnosti i/ili pravomoćnog odobrenja za građenje, iste dostavi u Ured gradonačelnika Mostara.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave poziva u Večernjem listu i Dnevnom avazu, te na službenoj web stranici Grada Mostara www.mostar.ba i oglasnoj ploči Grada Mostara.

Oglasne površine koje nemaju valjano odobrenje Grada Mostara bit će uklonjene.

Napomena:

Potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

1.Ugovor

2.Rješenje o urbanističkoj suglasnosti

3.Odobrenje za građenje ( iznad 12m2 )

4.Kopiju katastarskog plana sa ucrtanim objektom

5.Fotografije (minimalno 2 fotografije)

Mostar, 28.2. 2022g.

Gradonačelnik

Mario Kordić

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram