GRADSKI ODJELI
Obavijest za benzinske crpke/pumpe 
07.03.2023
9:06

Gradsko vijeće grada Mostara je 29.11.2022. donijelo odluku o uvođenju naknade za uporabu lokalnih prometnica za posebne kategorije vozila na području Grada Mostara – vinjete.

Naplata vinjete će se vršiti putem službene stranice za vinjete i pravnih osoba sa kojima Grad Mostar zaključi ugovore o poslovnoj suradnji u ime i za račun Grada (Posrednici).

Partneri u prodaji vinjeta će biti sve benzinske crpke/pumpe sa područja Grada Mostara, koji iskažu interes za to. Ovim putem pozivamo sve benzinske crpke/pumpe koje žele biti partneri Grada u prodaji vinjeta da se jave na mail adresu: [email protected] .

Nakon toga će vas nadležne službe kontaktirati o narednim koracima. Ovaj poziv ostaje otvoren do kraja godine.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram