GRADSKI ODJELI
Obrazloženje Javnog poziva vezanog za uklanjanje ruševnih i/ili devastiranih objekata
17.01.2024
12:41

Gradsko vijeće Grada Mostara je na 30 redovitoj sjednici održanoj 23.2.2023 godine donijelo Odluku o uklanjanju ruševnih i/ili devastiranih građevina na području Grada Mostara kojom zadužuje Odjel za urbanizam i građenje-Službu za građenje i obnovu, kao i Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove da napravi popis svih devastiranih i/ili ruševnih objekata na Području Grada Mostara (k.o. Mostar I i k.o. Mostar II)

Nadležni Odjeli su izradili popis svih devastiranih i/ili ruševnih objekata, čime su se stekli uvjeti za raspisivanje Javnog poziva, sukladno Odluci Gradskog vijeća.

Gradonačelnik Grada Mostara na temelju dostavljenog popisa raspisao Javni poziv svim pravnim i fizičkim osoba koji su vlasnici ili suvlasnici predmetnih objekata da podnesu zahtjev za uklanjanje objekta ukoliko je elaboratom/projektom predviđen za uklanjanje, Odjelu za urbanizam i građenje, Službi za građevinske propise.

Sukladno članku 3 Javnog poziva vlasnici ili suvlasnici dužni su izraditi elaborat/projekt o stanju objekta od strane ovlaštenih pravnih osoba, a temeljem čega će se ustanoviti daljnja procedura dali je objekt za uklanjanje ili se može obnoviti – rekonstruirati.

Člankom 5. Javnog poziva Grad Mostar će o svome trošku putem ovlaštenih pravnih osoba izraditi elaborat o stanju svakog pojedinačnog objekta.
Sukladno elaboratu o stanju objekta ( ukoliko se pokaže da je za uklanjanje) Grad Mostar će pribaviti sve potrebne suglasnosti od nadležnih tijela, te ishoditi odobrenje za uklanjanje objekta i izvršiti uklanjanje istog, a sve u skladu sa člankom 5. Javnog poziva.

Cilj ovog Javnog poziva je animirati vlasnike ili suvlasnike devastiranih i/ili ruševnih objekata da povedu računa o stanju svojih objekata, jer njihovo trenutno stanje predstavlja direktnu ili indirektnu opasnost za život i zdravlje ljudi, te materijalnih dobara.

U priloženom dokumentu nalazi se popis ruševnih i devastiranih objekata u Mostaru.

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram