GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
28.12.2022
13:23

Temeljem članka 64. stavka (1) točka b), članka 70. stavka (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) članka 6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma za nabavu roba, usluga i radova u jedinstvenom organu uprave Grada Mostara ("Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 2/15) (Pravilnik) i članka 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 8/09 i 15/10), gradonačelnik Grada Mostara donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku: za obavljanje usluga - izrada energijskih pregleda za objekte na adresi ul. Rodočkih branitelja br.9 i br.11. u Mostaru.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram