GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
27.09.2023
6:50

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara", br. 8/09), člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14, 59/22), (Zakon), na Preporuku Komisije za javne nabavke, Gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram