GRADSKI ODJELI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hortikulturnog uređenja školskog dvorišta, zelenih površina i partera
09.11.2022
8:47

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) (Zakon), člana 43. Statuta Grada Mostara ("Gradski službeni glasnik Grada Mostara" broj: 4/04, "Službeni glasnik Grada Mostara" broj: 8/09 i 15/10), a na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku hortikulturnog uređenja školskog dvorišta, zelenih površina i partera broj: 02-11-15543/22-3 od 29.09.2022. godine gradonačelnik Grada Mostara donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke hortikulturnog uređenja školskog dvorišta, zelenih površina i partera.

 

Grad Mostar
Hrvatskih branitelja br.2 
88000 Mostar
Copyright 2022. © Grad Mostar - Sva prava pridržana.
Powered by ITO.
menuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram